Alla tjänster A-Ö

1177 inloggningsportal

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal.

Bild på kvinna på tåg som kollar på sin telefon

Om 1177 inloggningsportal

1177 inloggningsportal är den del av webbplatsen 1177 som invånarna möter när de loggar in. Där går det att dygnet runt kontakta vården och göra olika typer av vårdärenden. Det går också att navigera och hantera genvägar, hitta och lägga till mottagningar och hantera inställningar såsom kontaktuppgifter, aviseringar och val om digital kommunikation.

Regionen bestämmer vilka e-tjänster som ska erbjudas

Varje region bestämmer vilket utbud av e-tjänster invånarna ska kunna ta del av när de har loggat in på 1177.se. I regionernas gemensamma finansiering av 1177 inloggningsportal ingår följande tjänster:

  • Förnya recept ger invånaren möjlighet att se en lista med sina registrerade läkemedel på en vald mottagning, och utifrån den välja läkemedel att förnya.
  • Synpunkter och klagomål ger invånare och närstående möjlighet att lämna synpunkter och klagomål direkt till vården, eller skicka sitt ärende till vården med hjälp av patientnämnden. Regioner kan välja att handlägga inkomna ärenden i 1177:s personalverktyg eller i sitt eget vårdinformationssystem.
  • Uthopp gör det möjligt att ansluta regionala tjänster så att de blir tillgängliga för invånarna via 1177 inloggningsportal.

Övriga e-tjänster som regionerna kan erbjuda invånarna när de har loggat in på 1177.se finansieras och beställs separat.

Mottagningar kan skapa egna ärendetyper

Utöver de e-tjänster som regionerna erbjuder kan varje mottagning välja vilka typer av ärenden invånarna ska kunna kontakta dem om på 1177.se. Det är till exempel vanligt med ärendetyper som gör det möjligt att kontakta mottagningen för att få allmän rådgivning, förnya hjälpmedel och förnya recept. Ärendetyperna skapas i personalverktyget och visas för invånarna på mottagningens kontaktkort på 1177.se.

Vårdpersonal loggar in med SITHS

Vårdpersonal som ska arbeta i personalverktyget för 1177 inloggningsportal loggar in med SITHS eID, antingen på kort eller mobilt.

Statistik över användning

Se statistik över användningen av 1177 inloggningsportal, till exempel hur många invånare som loggar in varje dag.

Pris och beställning

För regioner

Beställning av Förnya recept, Synpunkter och klagomål och Uthopp görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

För mottagningar

Alla mottagningar som är finansierade av en region kan erbjuda invånarna möjlighet att göra vårdärenden på 1177.

Om din mottagning vill börja använda funktionerna i 1177 inloggningsportal ska ni kontakta den regionala förvaltningen. De finns i varje region, och ansvarar för att stödja mottagningarna i införandearbetet genom att bland annat utbilda personal, informera om riktlinjer och ge support. Ni kommer också behöva utse ett antal personer som löpande ska hantera ärenden och arbeta med administration i personalverktyget.

För att en mottagning ska kunna använda funktionerna i 1177 inloggningsportal behöver mottagningen finnas i Katalogtjänst HSA och personalen behöver ha SITHS eID.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering av de användare som loggar in.

Katalogtjänst HSA används för att kontrollera användarnas behörighet.

Teknisk anslutning och införande

Här finns information om teknisk anslutning och systemkrav för Förnya recept, Synpunkter och klagomål och Uthopp:

Förvaltning

Här finns manualer och checklistor för Synpunkter och klagomål, Personalverktyget och Uthopp:

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Visa fler nyheter

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan