Gå till innehåll

Vad visar vårdgivare

Vårdgivaren ska informera patienter om vad man valt att visa så patienten vet vad de kan förvänta sig av journalen via nätet.

Excelbilden nedan visar vilken journalinformation regionerna visar i e-tjänsten Journalen.

 Bilden visar vilken journalinformation regionerna visar i e-tjänsten Journalen.

Klicka på Excelbilden för att få en stor bild.

Vårdgivares bedömning

Regioner som erbjuder tjänsten har gjort olika bedömningar för hur och när patienten kan ta del av journalinformationen.

Patienten kan i vissa regioner själv välja om man vill se journalanteckningar som är osignerade, vilket betyder att anteckningarna ännu inte blivit godkända av ansvarig personal. I vissa regioner kan patienten bara se informationen först när den blivit signerad.

Några regioner ger patienten valmöjligheten att nå informationen direkt när den finns andra regioner visar med viss fördröjning, cirka två veckor. Fördröjningen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal hinner ta kontakt med patienten om de har oroande saker att berätta.

Regionerna har även gjort olika bedömningar för journalinformation som man inte visar upp, då man anser att de kan vara känsliga.

Osignerat/signerat - i vissa regioner kan man själv välja om man vill se journalanteckningar som är osignerade. I andra regioner kan patienten bara se informationen först när den blivit signerad.

Rådrum/inte rådrum - några regioner ger patienten valmöjligheten att nå informationen direkt när den finns och andra regioner visar med viss fördröjning, cirka två veckor.

Nedan listas bedömningen.

Visa/Dölj mer information

Blekinge län

 • Vårdgivarens bedömning i Blekinge län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar
  • Vidimerat/Ovidimerat: vidimerade/ovidimerade provsvar visas efter 14 dagar

   

Visa/Dölj mer information

Dalarnas län

 • Vårdgivarens bedömning i Dalarnas län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget rådrum.
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat så fort det finns journaltext skrivet.
  • Vidimerat/Ovidimerat: visar ovidimerat.
Visa/Dölj mer information

Gotlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Gotlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerade: signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in i journalen. Det kan dröja någon eller några dagar innan journalanteckningarna skrivs in i journalen.
  • Vidimerat/Ovidimerat: de provsvar som finns tillgängliga i Journalen visas ovidimerade.
Visa/Dölj mer information

Gävleborgs län

 • Vårdgivarens bedömning i Gävleborgs län

  • Rådrum/Inte rådrum: Inte rådrum, visar allt direkt
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat utan fördröjning
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Hallands län

 • Vårdgivarens bedömning i Hallands län

  • Rådrum/Inte rådrum: Inget obligatorisk rådrum
  • Signerat/Osignerat: Visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: Visar osignerade resultat från Kemlab, resultaten kommer från journalsystemet och är vidimerade av labpersonal i labsystemet innan dom dyker upp i journalsystemet.
Visa/Dölj mer information

Jämtlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Jämtlands län

  Rådrum/ inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.

  Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar.

  Vidimerat/Ovidimerat: vidimerade provsvar visas direkt, ovidimerade provsvar visas efter 14 dagar.

Visa/Dölj mer information

Jönköpings län

Visa/Dölj mer information

Kalmar län

 • Vårdgivarens bedömning i Kalmar län

  • Rådrum/ Inte rådrum: patienten kan välja
  • Signerat/Osignerat: signerade anteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: vidimerade provsvar (klinisk kemi) visas direkt, ovidimerade provsvar (klinisk kemi) visas efter 14 dagar.
Visa/Dölj mer information

Kronobergs län

 • Vårdgivarens bedömning i Kronobergs län

  • Rådrum/Inte rådrum: ingen information är i nuläget tillgänglig
  • Signerat/Osignerat: Du kan läsa journalanteckningar gjorda från och med 1 januari 2015. Ditt barns journalanteckningar fram till dess att barnet fyller 13 år. Du kan inte se journalanteckningar nyare än två veckor där vårdpersonalen ännu inte har signerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Norrbottens län

 • Vårdgivarens bedömning i Norrbottens län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ej aktuellt eftersom provsvar inte visas.
Visa/Dölj mer information

Skåne län

 • Vårdgivarens bedömning i Skåne län

  • Rådrum/ Inte rådrum: inget obligatoriskt rådrum förutom inom psykiatrin där slutenvårdsanteckningar har en fördröjning på 28 dagar
  • Signerat/Osignerade: patienten kan själv välja
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Stockholms län

 • Vårdgivarens bedömning i Stockholms län

  • Rådrum/ Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerade: signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in i journalen. Det kan dröja någon eller några dagar innan journalanteckningarna skrivs in i journalen.
  • Vidimerat/Ovidimerat: vissa provsvar visas ovidimerade
Visa/Dölj mer information

Södermanlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Södermanlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget obligatoriskt rådrum
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Uppsala län

 • Vårdgivarens bedömning i Uppsala län

  • Rådrum/ Inte rådrum: patienten kan välja
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: visar ovidimerat, (prov, röntgen, konsultationssvar)
Visa/Dölj mer information

Värmlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Värmlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerat: osignerade anteckningar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ovidimerat
Visa/Dölj mer information

Västerbottens län

 • Vårdgivarens bedömning i Västerbottens län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget obligatorisk rådrum
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Västernorrlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Västernorrlands län

  • Rådrum/Inte rådrum:
  • Signerat/Osignerat:
  • Vidimerat/Ovidimerat:
Visa/Dölj mer information

Västmanlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Västmanlands län

  Rådrum/inte rådrum: rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar

  Signerat/Osignerat: Signerade journalanteckningar visas direkt, efter 14 dagar visas även de så kallade låsta anteckningarna (osignerade)

  Vidimerat/Ovidimerat:Ovidimerade röntgensvar visas

Visa/Dölj mer information

Västra Götalands län

 • Vårdgivarens bedömning i Västra Götalands län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: Ingen information är i nuläget tillgänglig.
Visa/Dölj mer information

Örebro län

 • Vårdgivarens bedömning i Örebro län

  • Rådrum/Inte rådrum: patient kan välja en fördröjning på 14 dagar för de signerade anteckningarna, så kallat rådrum.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat:ingen skillnad för vidimerat/ovidimerat.
Visa/Dölj mer information

Östergötlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Östergötlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar.
  • Signerat/Osignerat: signerade anteckningar visas. Osignerade anteckningar som blivit autolåsta i Cosmic visas. Autolåsning inträffar när det förflutit 14 dagar sedan anteckningen markerats som ”klar för signering”.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ovidimerade provsvar (klinisk kemi) och ovidimerade röntgensvar visas när det har passerat 14 dagar.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan