Aktuellt

Ny grafisk profil för Journalen och Nationell patientöversikt

Ineras tjänst Journalen hänger nu bättre ihop med varumärket 1177 Vårdguiden, och även Nationell patientöversikt har fått ett nytt utseende. Designen för Journalen har uppdaterats och en meny gör att invånarna enkelt kan växla mellan olika funktioner när de är inloggade på 1177.se.

En kvinna som är inloggad i Journalen på 1177.se
Bild på en patient som är inloggad i Journalen på 1177.se

En av de största förändringarna är den nya navigationsstrukturen för Journalen som gör att det nu är lättare för användare att hitta och använda tjänsten. 

– Vi skapar ett enhetligt utseende mellan de inloggade tjänsterna på 1177.se så att invånarna känner igen sig och användningen blir lättare. Dessutom har flera förbättringar och nya funktioner utvecklats, framförallt för att följa tillgänglighetsdirektivets lagkrav, säger Christoffer Andersson, verksamhetsspecialist på Inera. 

Referensgruppen en framgångsfaktor

Arbetet med att införa en ny grafisk profil har pågått under större delen av 2021. Utseendet på Nationell patientöversikt, NPÖ, har uppdaterats men användaren kommer ändå att känna igen sig. En viktig framgångsfaktor i arbetet med designen för Nationell patientöversikt har varit samarbetet med referensgruppen bestående av representanter från regioner, kommuner och användare som bland annat läkare. 

– Tack vare referensgruppen har vi kunnat ta hänsyn till medicinska aspekter och det har varit väldigt värdefullt. Vårdapplikationer är känsliga och det är otroligt viktigt att de fungerar problemfritt för användarna, säger Ulrika Engdahl, verksamhetsspecialist på Inera. 

En sammanhållen användarupplevelse

Arbetet med att harmonisera och införa den nya grafiska profilen för alla tjänster som ingår i varumärket 1177 Vårdguiden fortsätter. Där ingår även att tillgänglighetsanpassa tjänsterna enligt de nya lagkraven, skapa en sammanhållen användarupplevelse och att göra tjänsterna mer användbara. 

Till toppen av sidan