Ineras agentavtal

Teckna agentavtal och vara agent

Många av Ineras tjänster kräver någon typ av teknisk anslutning för att kunna användas. Om din organisation vill hjälpa kunder som ska använda en eller flera av de tjänsterna så kan ni ansöka om att bli agent.

En agent är en aktör som har anslutit ett system till Ineras infrastruktur och gjort de tekniska förberedelser som krävs för att kunder till Inera ska kunna använda en eller flera av Ineras tjänster via det systemet.

Agenten får inte använda tjänsterna för egen räkning utan får endast hantera den tekniska anslutningen. Kunderna som anlitar agenten måste vara vårdgivare som verkar inom vård och omsorg.

Så här går det till att bli agent

Om din organisation vill agera agent åt någon av Ineras kunder behöver ni först teckna agentavtal med Inera. Så här går det till:

  1. Ansök om agentavtal. Fyll i och skicka in formuläret Ansök om agentavtal.
  2. Inera kontrollerar ansökan. När vi har tagit emot ansökan kontrollerar vi att din organisation uppfyller de krav vi ställer vid anslutning till Ineras infrastruktur. Ni behöver bland annat ha ett dataskyddsombud och ett ledningssystem för informationssäkerhet. Kraven är höga för att kunderna ska kunna räkna med en hög tillförlitlighet i sin leverans, och för att Inera ska kunna säkerställa en hög stabilitet och tillgänglighet i de tjänster som vi levererar. När en agent integrerar sina system med Inera blir de en del av den gemensamma infrastrukturen, och därmed en del av ett stort tekniskt nätverk av aktörer inom vård och omsorg.
  3. Länk till avtalet skickas till firmatecknaren. Om ansökan blir godkänd skickar vi en länk till avtalet, som ska signeras elektroniskt av behörig firmatecknare.
  4. Avtalet signeras av firmatecknaren.
  5. Din organisation får konto i Ineras kundportal. När agentavtalet är signerat får din organisation ett konto i Ineras kundportal, där ni kan beställa agentuppdrag. Den person som angavs som administratör i ansökningsformuläret får behörighet att logga in, och kan tilldela behörighet till andra personer i organisationen som ska kunna ansöka om agentuppdrag.

Ansök om agentuppdrag

Ansök om agentuppdrag

Ett agentuppdrag innebär att ni ansluter ett av era system till en av Ineras tjänster för att kunna förmedla den tjänsten till Ineras kunder. Observera att ni behöver ha med er minst två pilotkunder för att kunna ansöka om ett agentuppdrag.

Ansökan om agentuppdrag görs i Ineras kundportal. För att kunna ansöka om agentuppdrag behöver din organisation ha utsett personer med rollerna beställare agentuppdrag och attestant i kundportalen. Det är administratören som tilldelar dessa roller.

Om du vill veta vilka personer i din organisation som har behörighet att logga in i kundportalen kan du kontakta oss.

Avsluta anslutning

Om din organisation vill sluta vara agent åt en kund för en viss tjänst behöver ni meddela oss det. Det gör ni genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

Observera att även kunden behöver fylla i och skicka in formuläret för att uppsägningen ska vara giltig.

Om ni vill säga upp anslutningen till en tjänst så att flera kunder påverkas ber vi er kontakta oss.

Till toppen av sidan