Arkitektur och digital infrastruktur

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Antalet verksamhetssystem som används inom vård och omsorg är stort. Genom att ansluta sina verksamhetssystem till Nationella tjänsteplattformen kan regioner, kommuner och privata vårdgivare utbyta information med varandra utan att behöva upprätta direkta kopplingar mellan sina system.

Fungerar som en växel

Nationella tjänsteplattformen fungerar som en växel som håller reda på vilka typer av information som finns i de anslutna systemen. Plattformen håller också reda på vilka system som får anropa varandra för att hämta, ändra eller ta bort information.

När en verksamhet vill hämta en viss typ av information från en eller flera andra verksamheter kan ett anrop göras till Nationella tjänsteplattformen. Plattformen kontrollerar då att systemet som gör anropet har rätt att hämta informationen, och dirigerar därefter vidare anropet till de system som har information av den typen. På det sättet behöver verksamheten som vill ha informationen inte hålla reda på i vilka system den finns. Ett exempel är när vårdpersonal behöver se information som finns hos andra vårdgivare om en viss patient i Nationell patientöversikt.

Anrop till Nationella tjänsteplattformen kan också göras när en verksamhet vill skicka information till en annan verksamhet. Det kan till exempel vara en vårdgivare som vill skicka en remiss till en annan vårdgivare. Avsändaren behöver då inte hålla reda på vilket system hos mottagaren remissen ska skickas till. Det gör Nationella tjänsteplattformen.

Tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter

I utbytet av information som sker via Nationella tjänsteplattformen har de anslutna systemen olika roller. Ett system som begär att hämta, ändra eller ta bort information i ett eller flera andra system kallas tjänstekonsument. Det system som Nationella tjänsteplattformen dirigerar tjänstekonsumentens begäran till kallas tjänsteproducent.

Ett och samma system kan vara anslutet till Nationella tjänsteplattformen både som tjänstekonsument och tjänsteproducent.

Tjänstekontrakt beskriver informationsutbytet

System ansluts till Nationella tjänsteplattformen för att stödja en viss funktion eller verksamhetsprocess, exempelvis listning, tidbokning eller sammanhållen journalföring.

För att informationsutbytet ska fungera måste alla aktörer vara överens om hur det ska gå till. De måste bland annat använda samma benämningar för samma saker.

Inera utvecklar och förvaltar tekniska specifikationer som beskriver hur utbytet av information ska gå till för en specifik funktion eller verksamhetsprocess. De definierar hur en tjänstekonsument ska strukturera sin begäran vid ett anrop till Nationella tjänsteplattformen, och hur tjänsteproducenten ska svara på den. Dessa tekniska specifikationer kallas tjänstekontrakt.

System som ska anslutas till Nationella tjänsteplattformen måste anpassas till tjänstekontrakten för den funktion eller verksamhetsprocess som de ska stödja.

När en tjänstekonsument och en tjänsteproducent integrerar genom tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen kallas det att de etablerar samverkan.

Här finns en förteckning över alla tjänstekontrakt

Beställ eller ändra anslutning

Har din organisation beställt en tjänst som kräver anslutning till Nationella tjänsteplattformen? Eller behöver ni göra ändringar i en befintlig anslutning? Det gör ni i beställningsstödet.

Här kan du läsa hur det går till att beställa och ändra anslutningar i beställningsstödet.

Regional tjänsteplattform

På samma sätt som Nationella tjänsteplattformen används för informationsutbyte mellan olika organisationer kan en regional tjänsteplattform användas för kommunikation mellan system inom en organisation.

En regional tjänsteplattform kan också fungera som en gemensam anslutningspunkt för organisationens system gentemot Nationella tjänsteplattformen, istället för att varje system ska anslutas separat.

För organisationer som vill skapa en regional tjänsteplattform finns en referensimplementation som är fri att använda. Den kallas för SKLTP och är byggd med öppen källkod enligt referensarkitekturen för vård och omsorg, T-boken. Även Nationella tjänsteplattformen baseras på koden i SKLTP.

Här kan du läsa mer om referensimplementationen SKLTP.

Nyheter

Visa fler nyheter
Till toppen av sidan