Aktuellt

Anteckningar från samtal med 1177 nu i Journalen

Från och med den 10 juni kan invånare i de flesta av landets regioner läsa anteckningarna från samtal med 1177 Vårdguiden genom att logga in på 1177.se.

Ung kvinna läser anteckningar från ett samtal med 1177 Vårdguiden i sin mobil.

1177 är det nationella telefonnumret för sjukvårdsrådgivning som nås dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar i telefon bedömer behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när det så behövs. Alla samtal med 1177 spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. Journalanteckningar skrivs under samtalet. Beroende på i vilken region som samtalet tas emot kan den som har ringt numera ta del av journalinformationen från samtalen. Det gäller för närvarande i 18 av våra regioner. Vårdpersonal inom offentligt finansierad vård kan sedan tidigare se anteckningarna i Nationell patientöversikt, NPÖ, förutsatt att invånaren har gett sitt samtycke och att en patientrelation finns som grund.

Forskning visar att ju mer information som blir tillgänglig desto högre förtroende visar patienter för sjukvården. Patienten slipper upprepa sin sjukhistoria vid besök hos nya vårdgivare och de får förutsättningar för att bli mer delaktiga.

– Genom att invånare nu kan ta del av anteckningar från ett rådgivningssamtal med 1177 har ett angeläget steg tagits för Vision e-hälsa 2025. Målet är tydligt, invånare behöver ha förutsättningar att vara välinformerade, de ska ges insyn i kontakter med hälso- och sjukvården och därmed kunna vara delaktiga på nya sätt, säger Sofie Zetterström, chef för affärsområdet 1177 på Inera.

Sjukvårdsrådgivning via teckenspråkstolk

De som använder texttelefon eller bildtelefon kan också få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Mer information om tjänsterna på texttelefoni.se och bildtelefoni.net.

Regioner där invånaren kan ta del av journalanteckningar från samtalen med 1177

Blekinge
Dalarna
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Sörmland
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götalandsregionen
Örebro
Östergötland
Värmland (har visat detta även tidigare)

Till toppen av sidan