Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Säkerhetstjänster.

Närbild på kretskort täckt med komponenter.

Om Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänsters huvuduppgift är att förse anslutna system med säker autentisering och säker hantering av patientinformation. Tjänsterna är viktiga för att tillgodose lagliga krav på hur patientinformation får hanteras, och för att patienten själv ska känna förtroende för vårdens sätt att hantera patientinformation.

Många av Ineras tjänster är anslutna till Säkerhetstjänster, till exempel Nationell patientöversikt, NPÖ.  Även andra nationella tjänster, liksom lokala eller regionala tjänster, kan anslutas till Säkerhetstjänster.

Säkerhetstjänster ska på sikt fullt ut följa Referensarkitekturen för Identitet och åtkomst, som beskriver hur infrastrukturtjänster och digitala tjänster ska anpassas till en modern it-arkitektur för att möta vårdens krav på framtidssäkra och kostnadseffektiva it-lösningar. Se denna film för ytterligare beskrivningar av referensarkitekturen.

Säkerhetstjänster stödjer också användandet av nationell reservidentitet som identitetstyp för personer. Mer information om nationell reservidentitet hittar du under Personuppgiftstjänsten.

Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Säkerhetstjänster.

Säkerhetstjänster består av flera tjänster

Dessa tjänster ingår i Säkerhetstjänster:

  • IdP – kontrollerar och fastställer användares identitet vid inloggning i it-system
  • Spärr – gör det möjligt att låta patienter spärra sin information
  • Samtycke – registrerar och lagrar patienters samtycke till att dela sin information
  • Logg – lagrar uppgifter om vem som haft åtkomst till patientinformation

Säkerhetskrav gäller både användare och teknik

För att kunna uppnå säker hantering av patientinformation, är det viktigt att både användarna och all inblandad teknik följer de säkerhetskrav och anvisningar som gäller. Först då kan vi känna tillit till vårdens sätt att hantera information. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.  

Mer information

Här hittar du mer information om Säkerhetstjänster, till exempel teknisk dokumentation, användarhandbok och svar på vanliga frågor.

Statistik över tjänstens användning

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Visa fler nyheter
Till toppen av sidan