Utveckling

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Den gemensamma färdplanen för utveckling och införanden ger en överblick över de utvecklingsinitiativ som pågår eller som planeras de kommande åren. Den visar när leveranser planeras från Inera och vad regioner och kommuner behöver göra för att Ineras leveranser ska skapa förväntad nytta i verksamheten. Längre ner på sidan kan du se status för de initiativ som pågår just nu, samt klicka för att läsa mer om dem.

Aktuella artiklar

Gemensam färdplan för utveckling och införanden

En visuell bild av de initiativ som pågår eller planeras på Inera de kommande åren och de aktiviteter som regioner och kommuner behöver göra.

Mer om Ineras utveckling

Rapporter och resultat

Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Så här bereder Inera utvecklingsförslag

Inera tar emot många utvecklingsförslag från regioner och kommuner. Vi bereder, prioriterar och förankrar förslagen utifrån långsiktiga mål och strategier.

Till toppen av sidan