Fördjupad analys och finansiering av utveckling

Ny 1177-app

I workshops som Inera har genomfört tillsammans med nio regioner har behovet av en ny 1177-app med mer funktionalitet än i den nuvarande versionen identifierats. En fördjupad analys pågår med ambition att skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna under hösten 2024.

Den nuvarande 1177-appen är i praktiken en startsida som länkar vidare till 1177.se och några av de e-tjänster som nås via inloggning på 1177.se. Appen har stora tekniska utmaningar och är i behov av vidareutveckling eller avveckling. Ett vägval behöver göras kring en fortsatt strategi för en eventuell gemensam 1177-app. Samtidigt har i stort sett alla regioner egna appar, som i vissa fall skulle kunna ersättas med en gemensam app. Inera vill därför undersöka intresset hos regionerna kring utvecklingen av en gemensam 1177-app med betydligt bättre funktionalitet än dagens 1177-app.

Den nya appen ska ses som ett komplement till webbplatsen 1177.se. Via appen ska invånaren kunna nå den information och de e-tjänster som finns på 1177.se, men även få rätt information baserat på behov, via funktioner och tjänster som finns i telefonen. Exempelvis kartlänk, riktad information från 1177.se, push-notiser och hänvisning till andra appar med flera tjänster som till exempel reseplanerare, självincheckning och betalfunktion.

Den nya appen är tänkt att levereras i två etapper:

  • I den första etappen ligger fokus på att dels göra fler av de befintliga e-tjänsterna på 1177.se tillgängliga i appen, dels utveckla den bakomliggande tekniken för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen som planeras i etapp 2.
  • I den andra etappen utvecklas appen för att nyttja de inbyggda funktionerna i telefonen som till exempel pushnotiser, användning av kamera och GPS. Dessutom utvecklas en navigeringslösning som gör det möjligt att koppla 1177-appen till tredjepartsappar för exempelvis incheckning, betalning och kartor.

Status i beredningen

En fördjupad analys pågår med ambition att skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna under hösten 2024.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan