Pågående utveckling

Förenklad utgivning av SITHS e-ID – förstudie

Under våren 2024 pågår en förstudie om förenklad utgivning av SITHS eID samt utgivning av SITHS eID på tillitsnivå 3 för utländska medborgare. Planen är att utvecklingen ska starta under hösten 2024.

Om förstudien

För att hämta ut ett SITHS-kort på tillitsnivå 3 krävs idag att användaren styrker sin identitet genom ett fysiskt besök med en id-administratör, och för att få mobilt SITHS behöver man först ha ett SITHS eID-kort. För personer som saknar svenskt personnummer eller svensk folkbokföringsadress är det inte möjligt att få SITHS eID på tillitsnivå 3. De använder istället SITHS reservkort på tillitsnivå 2.

Förstudien ska ta fram förslag på lösningar för utgivning av SITHS eID-kort som inte kräver fysiskt besök och utgivning av mobilt SITHS eID som kan ske utan att användaren först har ett SITHS eID-kort. I förstudien ingår också att ta fram förslag på lösning för utgivning av SITHS eID på tillitsnivå 3 till personer som saknar svenskt personnummer eller svensk folkbokföringsadress.

Leveranser

Förstudien ska resultera i en rapport som innehåller övergripande tidplan, krav för de rekommenderade lösningarna samt kalkyl för utveckling och förvaltning.

Tidplan

Förstudien är uppdelad i två faser.

Fas 1

Fas 1 genomförs under våren 2024 och omfattar följande delar:

  • Utgivning av SITHS eID på tillitsnivå 3 till personer som saknar svenskt personnummer eller svensk folkbokföringsadress.
  • Distansutgivning av mobilt SITHS eID på tillitsnivå 3 med hjälp av svenskt pass eller nationellt id-kort.

Fas 2

Fas 2 genomförs under hösten 2024, antingen som en del av förstudien eller som en del av det efterföljande utvecklingsprojektet. Fas 2 omfattar följande delar:

  • Distansutgivning av SITHS eID på tillitsnivå 3 på kort med hjälp av svenskt pass eller nationellt id-kort.
  • Förenklad utgivning av reservkort på tillitsnivå 3 med hjälp av svenskt pass eller nationellt id-kort.

Kontaktperson

Uppdragsledare Hasanein Alyassiri, hasanein.alyassiri@inera.se

Mer om Ineras utveckling

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Till toppen av sidan