Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Fördjupad analys och finansiering av utveckling

Här visas utvecklingsförslag där Inera genomför fördjupade analyser eller där finansiering säkerställs för Ineras utvecklingsarbete och för aktiviteter som kommuner och regioner behöver göra för att realisera nyttan.

Aktuella artiklar

 • Elektronisk beställning och svar av laboratorieundersökningar över regiongränser

  Det finns behov av en nationell digital tjänst för att kunna hantera laboratorieprover som behöver skickas för analys över regiongränserna.

 • Förvaltning av system för nationellt kliniskt remittentstöd

  Utifrån ny lagstiftning finns det behov av ett nationellt kunskapsstöd vid remisser för undersökning med joniserande strålning. Inera har fått en förfrågan om att förvalta IT-delen av ett system som avses upphandlas.

 • Invånares behörigheter och företrädare

  Det finns behov av en enhetlig ombudshantering som fungerar likvärdigt för alla tjänster som nås via inloggning på 1177.se. En fördjupad analys pågår på Inera för att utreda förutsättningarna för att utveckla en förbättrad ombudshantering. Ambitionen är att skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna under vintern/våren 2024.

 • Ny 1177-app

  I workshops som Inera har genomfört tillsammans med nio regioner har behovet av en ny 1177-app med mer funktionalitet än i den nuvarande versionen identifierats. En fördjupad analys pågår med ambition att skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna under hösten 2024.

 • Säkerställa barns och ungas rätt till information

  Behov har lyfts av en samlad plats för riktad information kring vård och hälsa för barn och unga.

Till toppen av sidan