Pågående utveckling

Innehåll på 1177 kopplat till digitala kallelser

Inera samverkar med Region Skåne i regionens arbete med förbättrad patientinformation, digitalt och på papper. Målet med initiativet är att patientinformation ska komma från en källa, vara uppdaterad, kvalitetssäkrad och enkel att få samt enkel att anpassa och att ge. Inera samverkar i de delar som övriga regioner kan ha nytta av.

Om Region Skånes initiativ

Region Skåne samlar in och inventerar analog och digital patientinformation från sina verksamheter. När det gäller de delar av informationen som rör undersökningar och behandlingar så matchas det insamlade materialet mot innehållet på 1177.se. Region Skåne föreslår kompletteringar av det befintliga innehållet på 1177.se, och producerar nytt innehåll för 1177.se när det behövs.

Syftet är att verksamheterna ska kunna hänvisa patienten till 1177.se för mer information om en undersökning eller behandling, i stället för att verksamheterna själva producerar sådan information. Utgångspunkten är digitala kallelser via inkorgen på 1177.se, men med möjlighet till information på papper när det behövs.

Samtidigt arbetar region Skåne med hur innehåll kan kodas så att olika delar kan sättas ihop och anpassas för olika patienter. Det gäller även sådan information som inte hämtas från 1177.se, utan från andra regionala system. Det kan till exempel handla om olika förberedelser inför en undersökning eller behandling.

Ineras leveranser

Det här gör Inera:

  • Kompletterar och justerar det befintliga innehållet och innehållsstrukturen på 1177.se.
  • Bistår med processer för redaktionell kvalitetssäkring när region Skåne producerar nya sidor om undersökningar och behandlingar.
  • Förbättrar möjligheten att skicka digitala kallelser till invånare via 1177 inkorg.
  • Levererar ett API som gör att hela eller delar av sidor på 1177.se ska kunna visas upp eller länkas i en digital kallelse.
  • Förbättrar sökfunktionen och utskriftsmöjligheterna från 1177.se för de invånare som vill få information på annat sätt än digitalt.
  • Möjliggör test av de koder som behövs för att API:et ska kunna hämta ett specifikt innehåll på 1177.se. Kodverket som används är Snomed CT.

Tidplan

Utvecklingen ska vara klar under 2024.

Kontaktpersoner

För Inera: Eva-Lena Nordqvist, tjänsteansvarig för 1177 eva-lena.nordqvist@inera.se

För Region Skåne: Victoria Sandqvist, projektledare victoria.sandqvist@skane.se

Till toppen av sidan