Pågående utveckling

IAM-strategi steg 2

Arbetet med att tydliggöra en IAM-strategi som fungerar för både kommuner och regioner innebär att utveckla den befintliga tjänsten ”gemensam arkitektur”. Nära samverkan med arkitekturråd och kunderna kommer vara nödvändig.

Arbetet med identitet och behörighet, ofta förkortat IAM, planeras att fortgå under kommande år. Målet är att medarbetare inte ska behöva använda sin privata e-legitimation i tjänsten och inte behöva använda flera e-tjänstelegitimationer för att utföra sitt jobb. En kommun eller region ska kunna välja en sektorsoberoende lösning för medarbetarna att säkert identifiera sig på, som sedan accepteras i kommunikation med andra organisationer. För att nå dit behövs tydliga spelregler som sätts upp i samverkan mellan myndigheter, regioner och kommuner och som även ska fungera för privata utförare.

Status

Pågår

Ansvarig

Per Brogevik, avdelningschef IT och arkitektur

Kontaktperson

Rolf Rönnback, rolf.ronnback@inera.se

Till toppen av sidan