Utveckling

Så här bereder Inera utvecklingsförslag

Inera tar emot många utvecklingsförslag från regioner och kommuner. Vi bereder, prioriterar och förankrar förslagen utifrån långsiktiga mål och strategier.

Ineras ägare, kommuner och regioner, har många olika behov av digitalisering och utveckling. De förslag som kommer in till oss kan handla om en ny tjänst eller funktion, eller en önskan om att Inera ska ta över en tjänst eller ett system som redan finns. Alla sådana förslag bereds och prioriteras.

Prioritering

När vi bereder förslag tar vi stor hänsyn till hur väl de överensstämmer med Ineras verksamhetsstrategi och Ineras kundplaner. Enligt verksamhetsstrategin ska Inera främst ta fram lösningar på komplexa frågor om juridik, interoperabilitet och samordning. Det innebär att vi prioriterar förslag som

  • kräver nationell infrastruktur
  • hanterar information över huvudmännens organisationsgränser
  • skapar nytta för många
  • bidrar till "digitalt först"-lösningar för invånaren
  • det inte finns ett kommersiellt intresse att utveckla.

Det vi utvecklar ska också vara tekniskt, juridiskt och ekonomiskt hållbart och förvaltningsbart.

Ineras kundplaner är treåriga och tas fram i samverkan med regioner och kommuner.

För att vi ska kunna bereda ett förslag är det viktigt att det är väl förankrat i den idégivande organisationen. Det är också viktigt att det är genomarbetat så att det exempelvis tydligt framgår vilket behov i verksamheten förslaget är tänkt att möta.

Här kan du följa status på de förslag som kommit en bit i beredningsprocessen och som bedöms vara av intresse för flera.

Förankra intresse

När Inera går vidare med ett förslag sker en förankring med alla regioner och kommuner. Detta steg är en temperaturmätning för att vi ska kunna bedöma intresset för den nya funktionen eller tjänsten, och vara säkra på att det vi utvecklar är efterfrågat. Temperaturmätningen sker ofta genom att vi skickar ut en så kallad intresseanmälan. Förankring av intresse sker också genom dialog med regioner och kommuner. Det regionala respektive kommunala programrådet är främsta kanal för förankring och prioritering.

Säkerställa finansiering

Om intresset bedöms vara tillräckligt stort går vi vidare och tar fram erbjudande med syfte att säkra den långsiktiga finansieringen för utveckling och förvaltning. Detta sker genom en så kallad avsiktsförklaring eller att kunden tecknar avtal med Inera. Om tillräckligt många kunder tecknar avtal eller skriver under en avsiktsförklaring startar Inera arbetet med att realisera förslaget.

Här kan du läsa om de projekt och förstudier som pågår på Inera för tillfället

Om du arbetar i en region och har ett behov eller förslag som du vill lyfta till Inera kan du kontakta regionens representant i Programrådet för dialog och förankring. Här kan du läsa mer om Ineras programråd.

Om du arbetar i en kommun och har ett behov eller förslag som du vill lyfta till Inera kan du läsa mer här om Ineras utvecklingsarbete i samverkan med kommunerna.

Till toppen av sidan