Utveckling

Så här bereder Inera utvecklingsförslag

Inera tar emot många utvecklingsförslag från regioner och kommuner. Vi bereder, prioriterar och förankrar förslagen utifrån långsiktiga mål och strategier.

Ineras ägare, kommuner och regioner, har många olika behov av digitalisering och utveckling. De förslag som kommer in till oss kan handla om en ny tjänst eller funktion, eller en önskan om att Inera ska ta över en tjänst eller ett system som redan finns. Alla sådana förslag bereds och prioriteras.

Prioritering

När vi bereder förslag tar vi stor hänsyn till hur väl de överensstämmer med Ineras verksamhetsstrategi. Enligt verksamhetsstrategin ska Inera främst ta fram lösningar på komplexa frågor om juridik, interoperabilitet och samordning. Det innebär att vi prioriterar förslag som

  • kräver nationell infrastruktur
  • hanterar information över huvudmännens organisationsgränser
  • skapar nytta för många
  • bidrar till "digitalt först"-lösningar för invånaren
  • det inte finns ett kommersiellt intresse att utveckla.

Det vi utvecklar ska också vara tekniskt, juridiskt och ekonomiskt hållbart och förvaltningsbart.

För att vi ska kunna bereda ett förslag är det viktigt att det är väl förankrat i den idégivande organisationen. Det är också viktigt att det är genomarbetat så att det exempelvis tydligt framgår vilket behov i verksamheten förslaget är tänkt att möta. Det regionala respektive kommunala programrådet är den främsta kanalen för förankring och prioritering.

Förankra intresse

När Inera går vidare med ett förslag sker en ordentlig temperaturmätning för att vi ska kunna bedöma intresset för den nya funktionen eller tjänsten, och vara säkra på att det vi utvecklar är efterfrågat. För regionerna sker det genom att Inera skickar ut en så kallad intresseanmälan. Kommunernas intresse förankras istället genom dialog med kommunerna via SKR:s olika nätverk.

Säkerställa finansiering

Om intresset bedöms vara tillräckligt stort går vi vidare och tar fram erbjudande med syfte att säkra den långsiktiga finansieringen för utveckling och förvaltning. De kunder som tackar ja till erbjudandet tecknar ett avtal med Inera om att de ska beställa den färdiga tjänsten. Regionernas avtal brukar kallas för avsiktsförklaring. Om tillräckligt många kunder tecknar avtal eller skriver under en avsiktsförklaring startar Inera arbetet med att realisera förslaget.

Programrådet tar emot förslag

Om du arbetar i en region eller kommun och har ett behov eller förslag som du vill lyfta till Inera kan du kontakta regionens eller kommunens representant i något av våra två programråd.

Till toppen av sidan