Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Pågående utveckling

Här hittar du de utvecklingsprojekt som pågår hos Inera just nu.

Aktuella artiklar

 • Förenklad utgivning av SITHS e-ID – förstudie

  Under våren 2024 pågår en förstudie om förenklad utgivning av SITHS eID samt utgivning av SITHS eID på tillitsnivå 3 för utländska medborgare. Planen är att utvecklingen ska starta under hösten 2024.

 • Gallring av personuppgifter - utredning

  Inera fortsätter under 2024 arbetet med att ta fram gemensamma tidsfrister för gallring av personuppgifter och andra uppgifter i Ineras tjänster. Det finns behov av en enhetlig och lagenlig hantering, med området är komplext och regionerna önskar stöd i arbetet med att ta fram gallringsinstruktioner.

 • Hantering av tredjepartsprodukter

  Regionerna har behov av att visa upp information från andra vårdgivare i sina egna applikationer för invånare och vårdpersonal, så kallade tredjepartsprodukter. Ineras digitala infrastruktur stödjer sedan flera år anslutning av tredjepartsprodukter och 2021 gjordes en utredning av de juridiska förutsättningarna. 2022 fortsatte arbetet med en behovskartläggning tillsammans med representanter från 12 regioner. Utredningens slutsats var att behoven än så länge inte är kopplade till några tydliga användningsfall, men regionerna har fortsatt lyfta frågan. Inera skulle kunna samarbeta med regionernas arkitekturråd i frågan för att exempelvis hitta ett lämpligt område för att genomföra en proof of concept (poc).

 • IAM-strategi steg 2

  Arbetet med att tydliggöra en IAM-strategi som fungerar för både kommuner och regioner innebär att utveckla den befintliga tjänsten ”gemensam arkitektur”. Nära samverkan med arkitekturråd och kunderna kommer vara nödvändig.

 • Innehåll på 1177 kopplat till digitala kallelser

  Inera samverkar med Region Skåne i regionens arbete med förbättrad patientinformation, digitalt och på papper. Målet med initiativet är att patientinformation ska komma från en källa, vara uppdaterad, kvalitetssäkrad och enkel att få samt enkel att anpassa och att ge. Inera samverkar i de delar som övriga regioner kan ha nytta av.

 • Invånarens samtycke 1177.se

  I juni 2024 startar Inera ett projekt som ska utveckla stöd för invånares möjlighet att ge samtycken digitalt och se sina aktuella samtycken på 1177.se. Projektet innefattar även utredning av de juridiska förutsättningarna. Arbetet beräknas pågå till maj 2027.

 • Ny lösning för SITHS

  Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

 • Ny teknisk plattform för grunddata och katalog

  Projektet ska ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektet ska också migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet beräknas pågå till och med december 2024.

 • Nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur

  I juni 2023 fastställdes två nya referensarkitekturer för samverkan. De går under namnet T2 och kompletterar dagens referensarkitektur T-boken som många befintliga tjänster för informationsdelning i hälso- och sjukvården bygger på. Nu pågår flera initiativ för att kunna möta nya och modernare tekniker och former för informationsutbyte så att Inera tillsammans med regioner och kommuner kan öka takten på digitaliseringen.

 • Sammanhållen planering på 1177

  Projektet ska bidra till visionen om ett sammanhållet 1177 där det öppna och det inloggade läget upplevs som en sammanhängande webbplats. Det innebär en mer modern, intuitiv, lättnavigerad och integrerad användarupplevelse i samtliga delar av 1177.se. På så vis kommer individer med komplexa vårdbehov och flera kontakter få bättre förutsättningar att kontakta vården. Projektet ska också ta fram en första version av 1177 för vårdpersonal. Projektet är en del i Ineras färdplan för att realisera intentionerna i målbilden för 1177.

 • Tekniklyft och utveckling av 1177 stöd och behandling

  Under 2024 kommer 1177 stöd och behandling genomgå ett tekniklyft med utvecklad funktionalitet.

 • Utredning av förutsättningar för att erbjuda NPÖ till omsorgen

  Under 2024 utreder Inera de tekniska förutsättningarna för att omsorgen ska få åtkomst till NPÖ.

 • Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

  Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon går mot slutet av sin livslängd. Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det nuvarande, som då avvecklas. Det nya Rådgivningsstödet utvecklas för att i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Till toppen av sidan