Utveckling

Färdplan för utvecklingen av 1177

Färdplanen ger en överblick av de utvecklingsinitiativ som pågår eller som planeras de kommande åren för att realisera målbilden för 1177.

I bilden visas när leveranser planeras från Inera och aktuell status för respektive initiativ. Det framgår också vad regioner och kommuner behöver göra för att skapa förutsättningar för att Ineras leveranser ska skapa förväntad nytta i verksamheten.

I färdplanen visas även förslag som ännu inte är beslutade. Där är planeringen, både vad gäller tid och omfattning, av naturliga skäl mer osäker. Färdplanen uppdateras kontinuerligt och datum för senaste uppdatering anges i bilden.

Överblick av utvecklingen mot måbilden för 1177. Klicka på bilden för att förstora den. De tider som anges är ungefärliga. Start- och sluttid för ett initiativ blir mer osäkert ju längre fram i tiden det gäller samt beroende på hur långt ärendet har kommit i berednings- och förankringsprocessen. Bilden senast uppdaterad: 2023-09-06.

Aktuella artiklar

Målbild för 1177

Målbilden för 1177 ska stödja regioner och kommuner i utförandet av sina uppdrag samt bidra i omställningen till nära vård. Utgångspunkten är att 1177 ska utvecklas för att fortsätta utgöra en nationell samlingsplats för hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård där invånaren guidas rätt i utbudet av vård, hälsa och omsorg.

Pågående initiativ inom utvecklingen av 1177

Se pågående projekt, utredningar och utvecklingsförslag inom utvecklingen av 1177.

Till toppen av sidan