Gå till innehåll

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger:

  • En helhetsbild av patienten som kan öka kvalitet i vård
  • Tillgång till information som minskar kostnader och tidskrävande dubbelarbete
  • Bättre verktyg för planering och samordning mellan vårdgivare

Anslutning till NPÖ och Journalen innebär att patienter och vårdgivare kan få tillgång till samma information  eftersom båda har samma källa.

NPÖ ger mer tid för patientmötet

NPÖ ger vård- och omsorgspersonal möjlighet till en bättre planering och samma information går att läsa från alla vårdgivare på likadant sätt. Med NPÖ finns all information tillgänglig via direktåtkomst till andra vårdgivares journalsystem vilket minskar administrativ tid som idag läggs på att ringa, söka och beställa kopior av information.

Den samlade nyttan med NPÖ blir större ju mer information det finns tillgängligt.

NPÖ kräver underliggande tjänster

För att NPÖ ska fungera och kunna användas behöver flera underliggande tjänster vara på plats och förberedas. I ett införande av NPÖ så finns det beroenden till:

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan