Aktuellt

Logga in mobilt i NPÖ och Pascal

Nu kan användare som har aktiverat Mobilt SITHS logga in i Nationell patientöversikt och Pascal med mobiltelefonen eller surfplattan.

Under året har den nya autentiseringslösningen för SITHS införts i Nationell patientöversikt och Pascal. Det innebär att användarna kan logga in via SITHS eID-appen, antingen på datorn eller på en mobil enhet som en mobiltelefon eller en surfplatta. Den nya lösningen har stöd för de senaste versionerna av operativsystemen Windows, Android och iOS samt de vanligaste webbläsarna.

Tills vidare kommer det även gå att logga in med den gamla lösningen, där programvaran Net ID används.

Det här behöver din organisation göra

För att användarna ska kunna logga in med den nya lösningen behöver de ha SITHS eID på sina SITHS-kort, samt SITHS eID-appen på sina datorer. För att kunna logga in mobilt behöver de även ha mobilt SITHS eID och SITHS eID-appen på sin mobila enhet.

Införande i övriga nationella tjänster

Inera arbetar med att införa den nya autentiseringslösningen i de nationella tjänsterna.

Aktuella artiklar

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

Pascal

Pascal används av all vårdpersonal främst för att skriva ut och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Till toppen av sidan