Aktuellt

Hbtqi-certifiering för 1177.se, UMO.se och Youmo.se

Redaktionerna för 1177.se, UMO.se och Youmo.se har länge arbetat med frågor som rör inkludering och hur normer påverkar människors hälsa. Det finns många viktiga perspektiv som behöver bevakas för att kunna bidra till en jämlik vård och bättre hälsa för invånare. Ett av dem är hbtqi-perspektivet. Nu har redaktionerna valt att genomgå en hbtqi-certifiering.

1177.se riktar sig till alla Sveriges invånare och UMO.se och Youmo.se riktar sig till unga mellan 13 och 25 år. För att kunna bemöta och inkludera så många som möjligt behövs kunskap om olika målgrupper i målgruppen, om gruppers hälsa och livsvillkor, om diskriminering och om vad som är bra bemötande. Det innefattar personer med olika könstillhörighet, könsuttryck och sexuell läggning men också med olika sätt att organisera sina liv och med olika familjekonstellationer.

– Alla ska kunna känna igen sig och kunna känna att informationen på våra sajter är för dem. Vi vet att hbtqi-personer kan vara vana att inte känna igen sig och känna att det här inte är för mig. Man kan ha dåliga erfarenheter av att söka vård och kanske dra sig för att göra det, vilket kan bidra till sämre hälsa. Hbtqi-certifieringen är ett sätt att medvetandegöra och lyfta våra kunskaper och perspektiven hos oss, säger Moa Lindholm, produktionsledare på redaktionen för invånartjänster på Inera.

Redaktionerna har arbetat mycket med medvetenhet om olika normer och normers betydelse för hälsa.

– Vi utgår från alla diskrimineringsgrunder i våra riktlinjer för hur vi tar fram innehåll, gör bilder och skriver texter. Det finns många viktiga perspektiv vi behöver bevaka för att bidra till en jämlik vård, bättre hälsa och stärkta invånare. Det här är ett perspektiv bland många som är viktigt för oss, och det är ett perspektiv där det finns en tillgänglig certifiering. Vi ser certifieringen både som en kunskapshöjande insats och som en gemensam, stärkande aktivitet för oss som arbetsgrupp, säger Moa Lindholm.

Det är RFSL Utbildning som genomför certifieringsutbildningen med redaktionerna för 1177.se, UMO.se och Youmo.se. Syftet med utbildningen är att medarbetarna ska få ökad kunskap om hbtqi-normer, diskriminering och konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer. Med hjälp av kunskaperna som medarbetarna får och genom att jobba med områden som de själva definierar, påbörjar de ett eget förändringsarbete och tar fram en handlingsplan. Den kan komma att påverka både riktlinjer och arbetsmiljöarbete.

Efter genomgången utbildning, med tillräckligt hög närvaro, får man en certifieringssymbol som gäller i tre år. Men för en webbredaktion är det inte helt givet hur denna ska placeras. Det är något annat än när en fysisk mottagning till exempel sätter upp den i väntrummet.

– Vi diskuterar fortfarande både med RFSL och internt hur certifieringen ska synas på sajterna. Det blir nog inte en symbol som syns överallt på webbplatserna, eftersom certifieringen för 1177:s del i nuläget bara omfattar nationell information i öppet läge. Det här är också det enda av många viktiga perspektiv där en sådan här certifieringsprocess erbjuds. Allra helst skulle vi vilja ha flera olika sådana symboler och stämplar, säger Moa Lindholm.

Aktuella artiklar

1177 informationsportal

1177 informationsportal är den del av webbplatsen 1177.se som man kan ta del av utan att logga in. Där finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling. Där går också att söka och hitta vårdmottagningar. En vanlig dag har 1177.se hundratusentals besök.

UMO

UMO.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO finns för att ge unga bättre förutsättningar för en god hälsa och stärkt självkänsla. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.

Youmo

Youmo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer som riktar sig till unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Till webbplatsen finns också ett metodmaterial som riktar sig till dem som möter målgruppen i sitt arbete, samt en utbildning om att samtala med unga om de ämnen som finns på youmo.se.

Till toppen av sidan