Statistik för Ineras tjänster

Statistik för 1177 på telefon

Här hittar du statistik för 1177 på telefon.

Innehåll - Statistik för 1177 på telefon

  • Översikt antal samtal

    Här kan du se statistik över användandet av 1177 på telefon. I statistiken ingår inte Region Stockholm och från 1 maj, 2022, inte heller Region Gävleborg. Statistiken visar vilka regioner samtalen kommer ifrån. Samtal där det inte går att fastställa var de kommer ifrån redovisas som Nationell. Statistiken visar samtal från 2013, förutom för regionerna Värmland och Sörmland som kom med i statistiken under fjärde kvartalet 2019.

  • Kö- och samtalstider

    Här kan du se statistik över användandet av 1177 på telefon. I statistiken ingår inte Region Stockholm och från 1 maj, 2022, inte heller Region Gävleborg. Statistiken visar vilka regioner samtalen kommer ifrån. Samtal där det inte går att fastställa var de kommer ifrån redovisas som Nationell. Statistiken visar samtal från 2013, förutom för regionerna Värmland och Sörmland som kom med i statistiken under fjärde kvartalet 2019. I diagrammen används begreppet percentil. Ett exempel: Om den 25:e percentilen är 2,9 minuter så innebär det att 25 procent av samtalen har väntat mindre än 2,9 minuter innan de besvarats.

  • Förklaringar

    Här hittar du förklaringar till statistiken, med beskrivningar av vad som visas i diagrammen och tabellerna.

Till toppen av sidan