Aktuellt

Videoverktyget – ett uppskattat komplement under samtalen med 1177

Allt fler regioner är nu i gång med att använda videoverktyget när invånaren ringer 1177. Sjuksköterskan kan initiera en övergång till video som ett komplement till vanliga samtal för att bedöma vårdbehov. Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län har arbetat med införande under hösten 2021.

Ung kille som sitter och pratar i telefon med videosamtal.

Videoverktyget används av sjuksköterskorna på 1177 i Västra Götalandsregionen och i Region Jönköpings län när de anser att det kan underlätta deras bedömning av invånarens vårdbehov. Invånarna kan tacka nej till att använda video, men Annica Madsen Carlsson, som är utbildare i Västra Götalandsregionen, upplever att de ofta är positiva.

– Om de är hemma när de ringer, och inte sitter på bussen eller något annat, så är de flesta väldigt positiva till att använda video. Jag tror att de känner att det är skönt att någon har sett det som de beskriver och inte bara lyssnat på deras beskrivningar. Vi får många kommentarer om att vi äntligen har skaffat video på 1177, så det är väl någonting som allmänheten har väntat på helt enkelt. Jag upplever också att det blir ett annat möte när man ser varandra, gentemot när man bara pratar. Det blir positivt på ett bra sätt helt enkelt, säger Annica Madsen Carlsson.

Sjuksköterskorna i Region Jönköpings län upplever också att invånarna är positiva till videoverktyget.

– Upplevelsen är att inringarna blir mer nöjda när de får visa upp sina besvär i bild eller video. De upplever att det blir mera ”på riktigt”, som ett mottagningsbesök, berättar Sandra Lundholm, enhetschef för 1177 på telefon i Region Jönköpings län.

Med tiden har sjuksköterskorna som arbetar med videoverktyget upptäckt många användningsområden. Sandra Lundholm berättar att de hittills inte kan säga något om några stora statistiska trender för hur verktyget används i Region Jönköpings län, men de ser att sjuksköterskorna gärna använder videoverktyget vid bedömning av allmäntillståndet hos mindre barn.

– Ett rådgivningssamtal där ett barn beskrivs som slö av sin vårdnadshavare kan få en helomvändning efter att vi har kompletterat med videoverktyget. Där kan vi bedöma exempelvis hur barnet tittar upp och hur det reagerar, eller inte reagerar, när sjuksköterskan dyker upp på skärmen och börjar prata med barnet. Det kan ge oss information som kan vara svår för en orolig vårdnadshavare att förmedla i ord, berättar Sandra Lundholm.

För invånare som har svårt att ta sig till en vårdcentral kan videoverktyget vara till en stor hjälp. Sjuksköterskorna på 1177 kan utvärdera symtomen eller problemen via video och kanske behöver invånaren då inte uppsöka en vårdcentral som ligger långt borta.

Videoverktyget kan också användas för att instruera invånare som ska ta en spruta eller för att visa hur man lägger om ett sår. Det kan också vara användbart för att bedöma rörligheten i olika kroppsdelar. Om en invånare har en stukad fot, eller misstänker att de har en fraktur, kan sjuksköterskorna se hur påverkad rörligheten är i den berörda kroppsdelen.

– Vi kan även jämföra två kroppsdelar med varandra. Om invånaren säger att de har en svullen handled så kan det vara svårt ibland att se svullnaden i videon, men om vi jämför invånarens båda handleder kan vi lättare se skillnaden. Vi tycker att vi har hittat många fler användningsområden för videoverktyget än vad vi från början trodde. Det är värt att prova och tänka lite utanför boxen. Det är ju nästan bara du själv som sätter gränsen, säger Annica Madsen Carlsson, utbildare i Västra Götalandsregionen.

Till toppen av sidan