Alla tjänster A-Ö

Sjunet

Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är särskilt framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Sjunet garanterar mycket hög tillgänglighet och är ofta ett krav för att sprida verksamhetskritisk information.

Interiör med stålbalkskonstruktion.

Om Sjunet

Informationsförsörjningen inom vård och omsorg har höga krav på tillgänglighet, stabilitet och överföringshastighet. Man ska kunna lita på att informationen finns till hands när man behöver den. Viss information måste dessutom kunna transporteras i realtid, som till exempel medicinska videokonferenser, kliniska ronder och röntgenbilder.

Sjunet är framtaget och anpassat just efter de krav som vården och omsorgen har, där tillit och tillgänglighet är två av de viktigaste egenskaperna för att kunna uppfylla kraven. Över 100 tjänster använder Sjunet idag, några exempel är Nationell patientöversikt, Intygstjänster och Födelseanmälan.

Sjunet är pålitligare än internet

Både Sjunet och internet är kommunikationsnät, så rent tekniskt är det ingen större skillnad. Den stora skillnaden är att Sjunet är vårdens och omsorgens alldeles egna kommunikationsnät, som används av ett begränsat antal organisationer – och som vi vet vilka de är. Tack vare detta kan vi ställa helt andra krav på hur man får använda nätet, samtidigt som vi kan kontrollera att kraven efterlevs. Sjunet har också tydliga tillgänglighetsmål, som vi kan avtala med vår leverantör och anpassa både teknik och utveckling efter.

Sjunet är ett bra komplement till internet och bör användas för tjänster som är verksamhetskritiska och där det finns behov av att ha en garanterad tillgänglighet. Internet kan användas för övriga tjänster, som inte är tids- eller verksamhetskritiska.

Beställ Sjunet

Beställning av anslutning till Sjunet består av två delar.

Del 1 - teckna abonnemang

Den första delen innebär att du tecknar ett abonnemang som ger din organisation rätt att använda Sjunet. Den här delen görs i vår kundportal.

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Även många privata vårdgivare har gjort det. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Del 2 - beställ teknisk anslutning

När den första delen är genomförd kan du beställa den tekniska anslutningen. Det gör du hos vår leverantör GlobalConnect.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Till toppen av sidan