Alla tjänster A-Ö

Sjunet

Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är särskilt framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Sjunet garanterar mycket hög tillgänglighet och är ofta ett krav för att sprida verksamhetskritisk information.

Interiör med stålbalkskonstruktion.

Om Sjunet

Informationsförsörjningen inom vård och omsorg har höga krav på tillgänglighet, stabilitet och överföringshastighet. Man ska kunna lita på att informationen finns till hands när man behöver den. Viss information måste dessutom kunna transporteras i realtid, som till exempel medicinska videokonferenser, kliniska ronder och röntgenbilder.

Sjunet är framtaget och anpassat just efter de krav som vården och omsorgen har - där tillit och tillgänglighet är två av de viktigaste egenskaperna för att kunna uppfylla kraven. Över 100 tjänster använder Sjunet idag, några exempel är Nationell patientöversikt, Intygstjänster och Födelseanmälan.

Sjunet är pålitligare än internet

Både Sjunet och internet är kommunikationsnät, så rent tekniskt är det ingen större skillnad. Den stora skillnaden är att Sjunet är vård och omsorgens alldeles egna kommunikationsnät, som används av ett begränsat antal organisationer - och som vi vet vilka de är. Tack vare detta kan vi ställa helt andra krav på hur man får använda nätet, samtidigt som vi kan kontrollera att kraven efterlevs. Sjunet har också tydliga tillgänglighetsmål, som vi kan avtala med vår leverantör och anpassa både teknik och utveckling efter.

Sjunet är ett bra komplement till internet och bör användas för tjänster som är verksamhetskritiska och där det finns behov av att ha en garanterad tillgänglighet. Internet kan användas för övriga tjänster, som inte är tids- eller verksamhetskritiska.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan