Stöd i teknisk anslutning

Öppen testmiljö

Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa system och tjänster före leverans.

Närbild på kretskort täckt med komponenter.

Om Öppen testmiljö

Öppen testmiljö är en utvecklingstestmiljö som liknar Ineras nationella infrastruktur, med Nationella tjänsteplattformen som centralt nav.

Syftet med testmiljön är att skapa förutsättningar för bland annat utvecklingsprojekt och systemleverantörer att leverera system och tjänster med hög kvalitet till regioner och kommuner, och underlätta anslutningen till Ineras nationella infrastruktur.

Testmiljön kan också främja innovation och underlätta samarbete mellan leverantörer som tillsammans utvecklar nya lösningar.

Genom att ansluta till Öppen testmiljö i ett tidigt skede i utvecklingen kan systemleverantörer och utvecklingsprojekt säkerställa att system och tjänster som de utvecklar fungerar tillsammans med den nationella infrastrukturen. Det leder i förlängningen till färre buggar och problem när systemet eller tjänsten levereras.

Möjligheten att ansluta till Öppen testmiljö erbjuds till olika typer av organisationer som exempelvis systemleverantörer, utvecklingsprojekt, innovatörer, regioner och kommuner.

Så fungerar Öppen testmiljö

System och tjänster kan anslutas till Öppen testmiljö enligt de vanligaste tekniska specifikationerna, så kallade tjänstekontrakt, som används i Nationella tjänsteplattformen.

Öppen testmiljö består av en testinstans av Nationella tjänsteplattformen samt testinstanser av flera andra tjänster och system:

  • Säkerhetstjänster och Personuppgiftstjänsten – för att kunna testa funktionalitet för exempelvis styrning av behörigheter och hämtning av personuppgifter.
  • Nationell patientöversikt och 1177 journal – för att kunna verifiera att producerad patientdata visas upp på rätt sätt hos mottagaren.
  • 1177 inkorg – för att kunna testa att meddelanden, till exempel digitala kallelser, kan skapas och levereras på ett korrekt vis.
  • 1177 tidbokning – för att kunna testa att bokningar, ombokningar och avbokningar hanteras korrekt.
  • Informationsutlämning till kvalitetsregister – för att kunna testa att grundläggande informationsinhämtning till kvalitetsregister hanteras korrekt.
  • Infektionsverktyget – för att kunna testa att relaterad information kan registreras och bearbetas korrekt.
  • Testramverk för Elektronisk remiss – för att testa att relaterad information kan hanteras korrekt.
  • Referenssystem med testjournaldata – för att kunna testa system och tjänster som ska visa upp information som hämtas från andra system.

De olika komponenterna är antingen testinstanser av system eller simulerade versioner, så kallade mocktjänster. På Öppen testmiljös egen informationsyta finns mer information om vilka komponenter som ingår i testmiljön och hur kopplingarna är gjorda.

Alla organisationer som använder testmiljön får tillgång till loggverktyget Kibana för att kunna hämta ut logginformation och felsöka på egen hand. 

Observera att Öppen testmiljö bara kan nås via internet och inte över Sjunet.

Endast testdata får användas

Testmiljön delas av flera aktörer och all data som utbyts måste vara testdata. För tester som inkluderar personnummer finns en uppsättning av Skatteverkets godkända testpersonnummer som måste användas.

Förutsättningar

Möjligheten att ansluta till Öppen testmiljö erbjuds till olika typer av organisationer som exempelvis systemleverantörer, utvecklingsprojekt, innovatörer, regioner och kommuner.

För att kunna ansluta till Öppen testmiljö krävs ett SITHS funktionscertifikat. Om din organisation saknar ett sådant certifikat kan ni, utan kostnad, få ett som bara kan användas för Öppen testmiljö.

Observera att en anslutning till Öppen testmiljö inte ger tillgång till testmiljöer i Ineras nationella infrastruktur, såsom SIT och QA. För anslutning till dessa miljöer behöver din organisation genomgå en kundkvalificering och beställa den tjänst anslutningen avser. Under Tjänster kan du läsa hur det går till att beställa respektive tjänst.

Det här behöver din organisation göra

För att ansluta ett system eller en tjänst till Öppen testmiljö behöver din organisation skicka in en kortfattad förstudie där ni bland annat beskriver syftet med anslutningen. På ett uppstartsmöte går vi tillsammans igenom förstudien för att komma fram till vilka komponenter i testmiljön ni behöver ha tillgång till. Under uppstartsmötet får ni också inloggningsuppgifter till loggverktyget Kibana.

Efter uppstartsmötet får ni hjälp av ett testmiljöteam för att ansluta till testmiljön.

Mer information och mall för förstudien skickas ut när din organisation har beställt anslutning till Öppen testmiljö och tecknat avtal.

Beställ anslutning till Öppen testmiljö i kundportalen

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss. 

En separat beställning behöver göras för varje system som ska anslutas. Anslutningen identifieras med SITHS funktionscertifikat.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda Öppen testmiljö

Öppen testmiljös egen informationsyta finns information om vilka komponenter som ingår i testmiljön. Där finns också en länk till loggverktyget Kibana som kan användas för att hämta ut logginformation och felsöka. Inloggningsuppgifter till Kibana får ni vid uppstartsmötet när ni har beställt anslutning och skickat in en förstudie.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan