Tjänster

Stöd i teknisk anslutning

Många av Ineras tjänster kräver någon typ av teknisk anslutning för att kunna användas. Här kan du läsa om det stöd din organisation kan få i anslutningsarbetet.

Aktuella artiklar

  • Anslut via agent

    Att ansluta till en tjänst via en agent innebär att din organisation inte behöver hantera den tekniska anslutningen på egen hand. Agenten förmedlar tjänsten genom sin anslutning till Ineras infrastruktur.

  • Test och kvalitetssäkring

    Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infrastruktur och de tjänster Inera tillhandahåller fungerar stabilt och med god kvalitet kvalitetssäkras alla anslutande system.

  • Öppen testmiljö

    Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa system och tjänster före leverans.

Till toppen av sidan