Alla tjänster A-Ö

Elektronisk remiss

Med Elektronisk remiss är det möjligt att skicka och ta emot digitala remisser, även när vårdgivarna tillhör olika organisationer. Det är säkrare för patienterna, enklare för vårdpersonalen och snabbare än pappersremisser. Tjänsten erbjuds till regioner.

En läkarestuderar information på datorskärm.

Om Elektronisk remiss

Det skickas cirka 100 000 remisser mellan Sveriges olika regioner per år. Den absolut största delen skickas i pappersform. Att istället hantera dem elektroniskt, på ett standardiserat sätt, innebär stora fördelar för både vården och invånaren.  

Elektronisk remiss gör att vårdgivare i hela landet kan skicka, ta emot och hantera remisser även om de har olika vårdinformationssystem, eller tillhör olika organisationer eller regioner. 

Det finns flera nyttor med tjänsten Elektronisk remiss:

 • Det blir enklare för vårdpersonalen att hantera remisser.
 • Patientsäkerheten ökar.
 • Hanteringen av remisser blir snabbare och effektivare.
 • Vårdgivarna får bättre möjlighet att följa upp remisser.

De yrkesgrupper som använder tjänsten är framförallt vårdpersonal och administratörer. Genom Elektronisk remiss kan de

 • skicka och ta emot remisser
 • bekräfta att de tagit emot en remiss
 • vidarebefordra en remiss
 • begära eller skicka en komplettering
 • skicka eller ta emot svar
 • se om remissen är mottagen eller besvarad.

Elektronisk remiss erbjuds till regioner. I nästa steg kommer även privata vårdgivare som har samarbetsavtal med en region att kunna erbjudas tjänsten.

Det här behöver din organisation göra

För att kunna använda Elektronisk remiss behöver din organisation göra anpassningar i ert vårdinformationssystem och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer.

Det är ert ansvar att bevaka exempelvis ändringar i lagkrav eller andra förändringar som kräver att systemet anpassas ytterligare. Ni ansvarar även för drift och första linjens support.

För att uppfylla de lagliga kraven behöver vårdinformationssystemet ha funktioner för att hantera följande:

 • Behörighetstilldelning: Det behöver gå att styra vad användare har rätt att göra i tjänsten beroende på vilken roll de har. Behörighetstilldelning hanteras genom medarbetaruppdrag i Katalogtjänst HSA.
 • Autentisering: Eftersom tjänsten omfattar hantering av patientuppgifter krävs att användare loggar in med stark autentisering. Det hanteras genom inloggning med SITHS-kort.
 • Åtkomstloggning:
  • I system som är anslutna till tjänsten för att ta emot remisser behöver det gå att följa upp vem som har tagit del av vilken information. Det kan hanteras genom att använda Säkerhetstjänsters loggtjänst eller annan lösning för åtkomstloggning som ger tillräcklig spårbarhet enligt kraven i patientdatalagen.
  • I system som är anslutna till tjänsten för att skicka remisser behöver det gå att följa upp vilken information som har lämnats ut.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.


Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan