Alla tjänster A-Ö

Elektronisk remiss

Med Elektronisk remiss är det möjligt att skicka och ta emot digitala remisser, även när vårdgivarna tillhör olika organisationer. Det är säkrare för patienterna, enklare för vårdpersonalen och snabbare än pappersremisser. Tjänsten erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Bild på vårdpersonal som arbetar med dator och papper

Om Elektronisk remiss

Elektronisk remiss gör att vårdgivare i hela landet kan skicka, ta emot och hantera remisser även om de har olika vårdinformationssystem, eller tillhör olika organisationer eller regioner. Att hantera remisser digitalt, på ett standardiserat sätt, innebär stora fördelar för både vården och invånaren.  

Det finns flera nyttor med tjänsten Elektronisk remiss:

 • Det blir enklare för vårdpersonalen att hantera remisser.
 • Patientsäkerheten ökar.
 • Hanteringen av remisser blir snabbare och effektivare.
 • Vårdgivarna får bättre möjlighet att följa upp remisser.

De yrkesgrupper som använder tjänsten är framförallt vårdpersonal och administratörer. Genom Elektronisk remiss kan de

 • skicka och ta emot remisser
 • bekräfta att de tagit emot en remiss
 • vidarebefordra en remiss
 • begära eller skicka en komplettering
 • skicka eller ta emot svar
 • se om remissen är mottagen eller besvarad.

Så fungerar Elektronisk remiss

Elektronisk remiss har inget eget användargränssnitt utan byggs in i kundens system. I tjänsten ingår bland annat

 • regler för hur innehållet i remisserna ska struktureras
 • tekniska specifikationer och anvisningar för hur kunden ska utveckla och anpassa sitt vårdinformationssystem för att kunna ansluta till tjänsten.

De anslutna regionernas vårdinformationssystem kommunicerar med varandra genom Nationella tjänsteplattformen.

Välj att skicka eller ta emot remisser

Det finns tre sätt att ansluta sig till Elektronisk remiss: som avsändare av remisser, som remissmottagare eller både och.

De här kraven finns:

 • Avsändare av remisser, så kallade remittenter, förbinder sig att även ta emot bekräftelser och svar på remisserna.
 • Remissmottagare förbinder sig att även skicka bekräftelser och skicka svar på remisserna.

Elektronisk remiss kan kombineras med Utbudstjänsten

Vårdpersonal som ska skicka en remiss behöver kunna söka efter vårdutbud för att hitta en lämplig mottagare. Det kan ske genom egna lokala utbudskataloger, eller med hjälp av Utbudstjänsten. Den presenterar utbudet hos vårdgivare inom de regioner som är anslutna till tjänsten.

Pris och beställning

Elektronisk remiss erbjuds till regioner.

Även kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa tjänsten, under förutsättning att det system de använder är anslutet till tjänsten och systemleverantören är godkänd av Inera som agent.

Förutsättningar

För att kunna använda Elektronisk remiss behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering av de användare som loggar in.

Katalogtjänst HSA används för styrning av användarnas behörighet.

Som vårdgivare behöver ni också uppfylla olika lagliga krav som gäller när patientuppgifter ska hanteras, i till exempel patientdatalagen, dataskyddsförordningen GDPR och offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Ni behöver även följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, som bland annat reglerar remissansvar inom hälso- och sjukvården och patientens samtycke.

Beställ Elektronisk remiss i kundportalen

Beställning av Elektronisk remiss görs i vår kundportal, oavsett om ni ska ansluta direkt eller via agent.

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Även många privata vårdgivare har gjort det.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

För dig som ska ansluta som agent

En agent är en organisation som har blivit godkänd av Inera för att ansluta ett system till Ineras infrastruktur, så att kunder till Inera ska kunna använda en eller flera tjänster via det systemet. Agenten får inte själv nyttja anslutningen för att använda tjänsterna.

Om din organisation vill bli agent för Elektronisk remiss behöver ni teckna agentavtal och beställa anslutning.

Om din organisation redan är agent för Elektronisk remiss får ni ett meddelande via e-post när någon kund har beställt tjänsten och angett att de vill anlita din organisation som agent.

Teknisk anslutning

För att kunna använda Elektronisk remiss behöver vårdinformationssystemet som din organisation använder anpassas och anslutas till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer. Om ni ansluter via agent är det agenten som håller i det här arbetet.

Det är ert ansvar att bevaka exempelvis ändringar i lagkrav eller andra förändringar som kräver att systemet anpassas ytterligare. Ni ansvarar även för drift och första linjens support.

För att uppfylla de lagliga kraven behöver vårdinformationssystemet ha funktioner för att hantera följande:

 • Behörighetstilldelning: Det behöver gå att styra vad användare har rätt att göra i tjänsten beroende på vilken roll de har. Behörighetstilldelning hanteras genom medarbetaruppdrag i Katalogtjänst HSA.
 • Autentisering: Eftersom tjänsten omfattar hantering av patientuppgifter krävs att användare loggar in med stark autentisering. Det hanteras genom inloggning med SITHS-kort.
 • Åtkomstloggning:
  • I system som är anslutna till tjänsten för att ta emot remisser behöver det gå att följa upp vem som har tagit del av vilken information. Det kan hanteras genom att använda Säkerhetstjänsters loggtjänst eller annan lösning för åtkomstloggning som ger tillräcklig spårbarhet enligt kraven i patientdatalagen.
  • I system som är anslutna till tjänsten för att skicka remisser behöver det gå att följa upp vilken information som har lämnats ut.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177.se.

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Till toppen av sidan