Alla tjänster A-Ö

Informationsutlämning till kvalitetsregister

Med Informationsutlämning till kvalitetsregister kan journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Det sparar tid för vårdpersonalen som slipper registrera samma information två gånger.

Bild på läkare

Om Informationsutlämning till kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister används för att utvärdera och förbättra vården. I registren samlas uppgifter om problem, åtgärder och resultat från genomförd vård. Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige, där varje register är specialiserat på en viss sjukdomskategori.

Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Med tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister kan en del av uppgifterna hämtas automatiskt från patientens journal till kvalitetsregistren. Tjänsten gör också att rapporteringen kan ske på ett enhetligt sätt.

Tjänsten erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Minskad administration

Att göra det så lätt som möjligt att rapportera in uppgifter till kvalitetsregistren är viktigt för att minimera den administrativa bördan för vårdpersonalen. När en del uppgifter kan hämtas automatiskt till kvalitetsregistren minskar dubbelregistreringen för vårdpersonalen, och de administrativa kostnaderna för vårdgivaren blir lägre.

Ökad kvalitet i vården

Genom att automatisera hämtningen av en del uppgifter till kvalitetsregistren ökar mängden uppgifter som rapporteras in. Det skapar bättre förutsättningar för att höja kvaliteten i vården, som exempelvis bättre operationsmetoder och bättre eftervård.

Enhetligt sätt att rapportera

Att kunna rapportera uppgifter till flera kvalitetsregister på ett enhetligt sätt minskar komplexiteten för vårdgivaren och leder till lägre administrativa kostnader.

Så fungerar tjänsten

Informationsutlämning till kvalitetsregister utgör en del av den lösning som tagits fram för att minska administrationen och dubbelregistreringen vid rapportering till de nationella kvalitetsregistren. Tjänsten hanterar överföring av uppgifter från anslutna vårdinformationssystem till kvalitetsregistren.

Överföringen sker via Nationella tjänsteplattformen. De tjänstekontrakt som används för att beskriva hur överföringen ska gå till används även för tjänsterna Nationell patientöversikt och Journalen. Det innebär att om din organisation redan är ansluten till någon av de tjänsterna kommer arbetet med test och kvalitetssäkring att underlättas vid anslutning till Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Uppgifter hämtas från vårdinformationssystemet när vårdpersonal initierar rapportering till ett kvalitetsregister. Det är endast uppgifter från den vårdgivare som vårdpersonalen tillhör som får hämtas.

Vilka uppgifter som hämtas styrs av respektive kvalitetsregister, som sätter upp regler för vilken information de behöver. De uppgifter som inte kan hämtas automatiskt fylls i manuellt av vårdpersonalen.

Förutsättningar

Informationsutlämning till kvalitetsregister erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Även organisationer som har blivit godkända som agenter har möjlighet att ansluta system som en eller flera av Ineras kunder ska använda tjänsten från. En agent får inte själv nyttja anslutningen för att överföra information till kvalitetsregister.

För att få ansluta till tjänsten behöver din organisation ha, eller ha haft, en dialog med mottagande kvalitetsregister. Det beror på att vi vill undvika att anslutningar görs utan att det finns ett kvalitetsregister som är berett att ta emot informationen.

Det här behöver din organisation göra

För att ansluta till tjänsten behöver din organisation göra anpassningar i det egna vårdinformationssystemet enligt tjänstens tekniska specifikationer. Därefter genomförs tester och kvalitetssäkring i Ineras testmiljöer för att säkerställa att systemet uppfyller kraven för tjänsten. Efter kvalitetssäkring kan vårdinformationssystemet anslutas till Nationella tjänsteplattformen och börja användas för att föra över information till kvalitetsregister.

Om din organisation väljer att ansluta via agent är det agenten som håller i det här arbetet. Vanligtvis är det leverantören av vårdinformationssystemet som agerar agent.

Beställ tjänsten

Beställning av Informationsutlämning till kvalitetsregister görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan