Alla tjänster A-Ö

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret. Alla regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Personuppgiftstjänsten.

Leende, ung kvinna lutar sig mot en köksbänk

Om Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten hanterar också patientens kontaktuppgifter, till exempel telefon och epost, vilket gör det möjligt för patienter att uppdatera sina uppgifter på ett ställe. Dessa uppgifter blir då tillgängliga för vården.

Tjänsten hanterar också reservidentiteter för patienter där personnummer eller samordningsnummer är okänt eller saknas. Stöd finns för nationella reservidentiteter enligt ett framtaget format, samt för befintliga lokala reservidentiteter.

Alla regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Personuppgiftstjänsten.

Många fördelar med en gemensam tjänst

Många vård- och omsorgssystem har behov av att hämta uppgifter om patienter, som till exempel namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Även hos andra system finns behov av att hämta sådana personuppgifter.

Idag hanteras dessa uppgifter oftast via egna lokala personuppgiftstjänster, implementerade med egen arkitektur, informatik och funktionalitet - som dessutom har egna direktkopplingar mot Skatteverket. Information om kontaktuppgifter och reservidentiteter, för patienter som saknar personnummer eller samordningsnummer, finns i många lokala vårdinformationssystem, utan gemensam standard.

Sammantaget är detta kostsamt, resurskrävande och gör det svårt att skapa samverkan mellan olika regioner.

Genom att ha en gemensam tjänst skapar vi en gemensam informatik, funktionalitet och kompetenscenter kring personuppgifter, kontaktuppgifter och reservidentiteter. Stöd för lokala reservidentiteter och en kopplingsfunktion gör att befintliga system kan anpassas gradvis till att använda nationella reservidentiteter.

Här finns en beskrivning av de format som tjänsten stödjer för personidentiteter.

Med en gemensam tjänst kan vi säkerställa följsamhet till standarder enligt internationella mönster och hög aktualitet för uppgifterna. Förutsättningarna ökar också att få en hög tillgänglighet till uppgifterna som ska stödja landets alla vård- och omsorgssystem och andra verksamhetssystem. Det är också möjligt att samverka i regionala och nationella system. 

Många av Ineras tjänster är anslutna till Personuppgiftstjänsten, till exempel Nationell patientöversikt, NPÖ. Även andra nationella tjänster, liksom lokala eller regionala tjänster, kan anslutas till Personuppgiftstjänsten. 

Filmer och mer information

Här finns en film som översiktligt beskriver Personuppgiftstjänsten

I denna film finns en fördjupning om reservidentiteter

Här hittar du mer information om Personuppgiftstjänsten, till exempel teknisk dokumentation, användarhandbok och svar på vanliga frågor. 

Förutsättningar

Personuppgiftstjänsten erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Även organisationer som har blivit godkända som agenter har möjlighet att ansluta system och e-tjänster till Personuppgiftstjänsten. En förutsättning är att alla kunder som ska använda agentens system eller e-tjänst tecknar kundavtal med Inera och beställer Personuppgiftstjänsten.

Beställ Personuppgiftstjänsten

Beställning av Personuppgiftstjänsten görs i vår kundportal. Det gäller både om din organisation 

  • vill ansluta en egen e-tjänst till Personuppgiftstjänsten
  • har beställt en e-tjänst via en agent, och den e-tjänsten är ansluten till Personuppgiftstjänsten.

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Även många privata vårdgivare har gjort det. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Till toppen av sidan