Gå till innehåll

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben erbjuder kvalitetssäkrad information om hälsa, sjukdomar och vård. På 1177.se finns det närmare tretusen medicinska artiklar och information om vårdens regler, patientens rättigheter och hur man kan hitta vård. Syftet med innehållet på 1177.se är att öka individens kunskap och handlingskraft i dialog med vården.

På 1177.se kan Sveriges invånare få kvalitetssäkrad information om hälsa och sjukdomar, hjälp att hitta rätt vårdmottagning och logga in för att exempelvis boka tid, förnya recept eller kontakta sin vårdgivare.

Målet med 1177 Vårdguiden på webben är att ge medicinsk kunskap, främja hälsa och att stärka patientens ställning i kontakt och dialog med vården.

Utbudet på webbplatsen är stort. Det finns närmare tretusen artiklar om symtom, sjukdomar, undersökningar, behandlingar och om förebyggande vård. Här finns också information om vårdens regler och patientens rättigheter. En viss del av innehållet är också översatt till andra språk. På 1177.se finns också två appar, Rökfri och Gravid.

På webbplatsen kan man också hitta vård. Invånare kan hitta kontaktuppgifter och övrig information till landets vård- och tandvårdsmottagningar. Varje enskild mottagning har ett eget ”Kontaktkort” där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrigt utbud presenteras. Innehållet på kontaktkorten hämtas framför allt från den nationella katalogtjänsten HSA. Med hjälp av ”Kontaktkortsadmin” kan informationen om vårdutbud och tjänster kompletteras med uppgifter som inte hämtas från HSA, till exempel vissa e-tjänster.

Webbplatsens innehåll produceras i samarbete mellan vårdpersonal och redaktörer på 1177 Vårdguiden på webben. Allt material följer en särskild kvalitetssäkringsprocess och faktagranskas av specialister inom respektive område.

De flesta artiklar på 1177.se är nationella men det finns också regionala nyheter samt information och länkar som är aktuella i den egna regionen.

Innehållet på 1177.se ska öka individens kunskap och handlingskraft genom kvalitetssäkrad, lättläst och kostnadsfri information. Även personal inom vården och på apotek, skolor och bibliotek kan i sitt arbete ha nytta av att kunna hänvisa till webbplatsen.

Bakom 1177 Vårdguiden på webben står alla regioner i samverkan och tjänsten förvaltas av Inera AB. Antalet besök på webbplatsen är stigande och för närvarande är det cirka 12 miljoner besök per månad.

Antalet besök är idag cirka 12 miljoner per månad

statistik
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan