Aktuellt

Nytt verksamhetsstöd underlättar rådgivning i 1177 på telefon

Nästa år lanserar Inera ett nytt verksamhetsstöd för de sjuksköterskor som jobbar med sjukvårdsrådgivning i 1177 på telefon. Det innebär bland annat mindre kognitiv belastning då det nya systemet automatiskt genererar förslag på hänvisningar som sjuksköterskan kan ge till patienten.

Det nuvarande Rådgivningsstödet – som sjuksköterskor i 1177 har till sin hjälp för att bedöma vårdbehov, ge råd och hänvisa inringande patienter till lämplig vårdverksamhet – går mot slutet av sin livslängd. Vid planeringen av det nya Rådgivningsstödet togs det beslut om att även skapa ny funktionalitet som effektiviserar och underlättar för sjuksköterskan. Arbetet med det nya Rådgivningsstödet har kommit halvvägs och beräknas klart under första halvan av 2024.

– Den stora skillnaden blir att sjuksköterskorna får ett arbetsverktyg som är mindre kognitivt belastande och mer användarvänligt. I grunden kommer det att fylla samma viktiga funktion som det nuvarande Rådgivningsstödet gör – att ge stöd åt sjuksköterskorna vid medicinska bedömningar och rådgivning, säger Anna Dahlström som projektleder arbetet på Inera.

Anna Dahlström, projektledare på Inera
Anna Dahlström, projektledare på Inera

Effektivare och mer användarvänligt

Framför allt kommer det nya Rådgivningsstödet ge bättre stöd i momentet då den som ringer ska hänvisas till en vårdverksamhet. Idag behöver sjuksköterskan själv ta in och behandla en stor mängd information. Det nya systemet kommer automatiskt bearbeta delar av informationen och sedan autogenerera förslag på hänvisningar som sjuksköterskan kan ge till patienten. Detta kommer särskilt att underlätta då sjuksköterskan tar samtal från invånare i andra regioner, vilket är vanligt förekommande.

– Hänvisningarna kommer bli säkrare och jag tror även att det kommer gå snabbare när vanan sitter. För invånare som ringer 1177 innebär det nya Rådgivningsstödet att de i ännu högre utsträckning når rätt vårdverksamhet efter samtalet, säger Anna Dahlström.

Just komponenten stöd för hänvisning skulle sannolikt kunna anpassas för att användas av även annan verksamhet än 1177, exempelvis vårdcentral, ambulans och akut. Här pågår utredning och tidiga diskussioner, men inget är beslutat än.

Det kommer även bli enklare för sjuksköterskan att följa den rekommenderade samtalsprocessen för sjukvårdsrådgivning på telefon i det nya Rådgivningsstödet. Läs intervjun med Ineras verksamhetsspecialist Elisabeth Almgren Eriksson som berättar om sitt arbete med distansrådgivning och den rekommenderade samtalsprocessen.

Även verksamhetschefer och administratörer kommer dra nytta av det mer användarvänliga arbetsverktyget, men den största vinsten blir för de sjuksköterskor som använder Rådgivningsstödet i sitt dagliga arbete.

– En målsättning vi har är också att hinna bygga viss ny funktionalitet, som att sjuksköterskan ska kunna skicka information till den inringande. Det kan till exempel handla om råd om vård, instruktioner eller en vägbeskrivning, säger Anna Dahlström.

Viktig del i realiseringen av målbilden för 1177

Den nyligen framtagna målbilden för 1177 syftar till att stödja ett mer personcentrerat arbetssätt och bättre tillgänglighet till hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård. Det nya Rådgivningsstödet är en viktig del i arbetet med att realisera målbilden, särskilt när det kommer till ett av dess fyra nyckelbegrepp – ”rätt vårdnivå direkt” som handlar om att invånaren snabbt ska komma till rätt vårdnivå.

Införande och tidplan

Utbildningar i det nya Rådgivningsstödet är planerade efter årsskiftet, men införandeaktiviteter har pågått inom regionerna sedan februari 2023. Under året pågår många arbeten parallellt, bland annat med att skapa och kvalitetssäkra olika typer av information i systemet, göra anpassningar i regionala system inför ny behörighetsstyrning samt att avveckla det nuvarande Rådgivningsstödet. För alla som är inblandade finns en gemensam införandetidplan som stöd i arbetet.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan