Alla tjänster A-Ö

Hitta vård

Området Hitta vård är en del av 1177.se där invånare kan söka information om mottagningar i hela landet.

Varje enskild mottagning har en egen informationssida, ett så kallat kontaktkort, där kontaktuppgifter, öppettider och mottagningens utbud av hälso- och sjukvård presenteras.

På kontaktkorten kan mottagningarna också visa vilka typer av ärenden invånarna kan kontakta dem om på 1177.se. Ärendetyperna visas under rubriken E-tjänster på kontaktkorten. Det är till exempel vanligt med ärendetyper som gör det möjligt att kontakta mottagningen för att få allmän rådgivning, förnya hjälpmedel och förnya recept.

Innehållet hämtas automatiskt och kan kompletteras manuellt

Innehållet på kontaktkorten hämtas från flera ställen. De flesta uppgifterna hämtas från Katalogtjänst HSA. Mottagningens utbud av e-tjänster hämtas från personalverktyget för 1177 inloggningsportal.

Mottagningarna kan själva komplettera med information, till exempel om vad som är aktuellt hos dem, i det administrativa verktyget Kontaktkortsadmin.

Regionerna och kommunerna är ansvariga för innehållet

Alla vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar som har avtal med en region får ha ett kontaktkort. Även mottagningar som bedrivs av kommuner får ha kontaktkort om verksamheten sker inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen.

Kontaktkortet ska visa det utbud av hälso- och sjukvård som mottagningen erbjuder invånarna och som den har avtal med regionen eller kommunen om.

Regionerna och kommunerna är ansvariga för att mottagningarna lägger in utbudsinformation i kontaktkorten. De måste också kvalitetssäkra informationen, det vill säga identifiera och agera om någon aktör syns på felaktiga grunder eller på ett felaktigt sätt.

Varje enskild region och kommun ansvarar för att utbilda administratörer på mottagningarna.

Förvaltning

Här finns information för dig som arbetar med förvaltning av Hitta vård på en mottagning.

Till toppen av sidan