Aktuellt

Nytt bibliotek med skattningsformulär i 1177 formulärhantering

Skattningsskalor är viktiga för att förmedla patientens bedömning av sin hälsa, symtom eller besvär till läkare och annan vårdpersonal. Som stöd för att samla in relevanta patientdata finns sedan slutet av mars ett nytt bibliotek med kvalitetssäkrade formulär – Nationell formulärsamling – tillgängliga i tjänsten 1177 formulärhantering.

Med Ineras tjänst 1177 formulärhantering kan vårdpersonal hämta information som exempelvis hälsodeklarationer från invånare via e-tjänsterna på 1177. Som patient kan det dock vara svårt att beskriva exakt hur det känns, hur stark smärtan är eller vilka besvär en skada eller sjukdom orsakar i vardagen. Nu finns ett nytt bibliotek med validerade och nationellt kvalitetssäkrade formulär som underlättar insamling och användning av patientrapporterade data på ett enhetligt sätt.

Fri användning för behöriga medarbetare

Hanna Emami, tjänsteansvarig 1177 e-tjänster.
Hanna Emami, tjänsteansvarig 1177 e-tjänster på Inera.

Biblioteket – Nationell formulärsamling – omfattar till en början ett dussin formulär, men kommer fullt utbyggt att innehålla upp emot 150 olika skattningsskalor. Formulären är fria att använda utan kostnad för medarbetare i vården med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177. Nästan alla regioner har avtal med Inera för att använda tjänsten, och alla licensfrågor kring formulären är lösta. Även kommunal vård kan få tillgång till tjänsten men en förutsättning är att organisationen är ansluten till Identifieringstjänst SITHS och Katalogtjänst HSA.

– De som redan är anslutna till 1177 formulärhantering får nu smidig tillgång till ett bibliotek av formulär som de kan känna sig trygga med att använda. Det kan bidra till ökad användning av patientrapporterade data och höjd kvalitet i informationsunderlaget då patient och vårdpersonal får ett gemensamt språk om symtom och besvär, säger Hanna Emami, tjänsteansvarig 1177 e-tjänster på Inera.

Formulären främjar dialog

Nationell formulärsamling har tagits fram på uppdrag av regionernas system för kunskapsstyrning, och är ett samarbete mellan Inera och SKR. Inera står för den tekniska lösningen, medan SKR står för innehållet i formulären.

– Nationell formulärsamling gör det lättare att planera och följa upp patientens vård. Formulären främjar dialog mellan patient och vårdpersonal. Det stärker patientens delaktighet och hjälper till att skapa en samstämmig bild av vårdresultat. Därigenom bidrar Nationell formulärsamling till en mer personcentrerad vård, säger Peder Hofman-Bang som ansvarat för utvecklingen av biblioteket med formulär på SKR.

Läs mer

Om Nationell formulärsamling, beskrivningar av de formulär som ingår och kommande formulär på Nationell Patientenkät.

Till toppen av sidan