Aktuellt

Stort intresse för nya Agenda 1177

Under hösten har Inera startat en ny möteskonstellation, Agenda 1177, som kompletterar enskilda tjänsters användarforum. Intresset från regionerna är stort, då många efterfrågar information kring tvärfunktionellt utvecklingsarbete som påverkar fler än en tjänst inom 1177.

Agenda 1177 är en serie möten som Inera erbjuder för att ge en samlad bild av pågående arbete och förändringar i samtliga tjänster med koppling till 1177. Målgruppen är de som deltar i 1177-tjänsternas egna användarforum och nätverk, det vill säga framför allt berörda inom regioner.

– Behovet av ett komplement till de tjänstespecifika användarforumen har växt fram då de har fått hantera allt fler tjänsteöverskridande frågor. Dels tog dessa frågor tid från mötena, dels var frågan inte alltid hemmahörande i tjänsten och därför svår att besvara direkt, säger Kristina Stensson Ljungdahl, ansvarig för Agenda 1177 på Inera.

Frigör tid för fördjupning

Syftet med den nya möteskonstellation är att ge ökad kunskap om status och nyheter kring pågående arbete för alla som jobbar inom 1177, både i regionerna och på Inera. Genom att erbjuda ett forum för frågor över tjänstegränserna frigörs tid för fördjupat, tjänstespecifikt arbete på respektive tjänsts användarforum eller nätverk.

Tre av höstens fyra Agenda 1177-möten har nu skett och mottagandet har varit mycket positivt.

– Det är tydligt att vi har fyllt en lucka som har efterfrågats av regionerna. Och utvärderingarna som vi har gjort efter mötena visar på ett stort engagemang med många glada hejarop och uppslag till nya ämnen inför kommande möten, säger Kristina Stensson Ljungdahl.

Fortsättning följer nästa år

Det sista mötestillfället för året är 14 december och datumen för Agenda 1177 första halvåret 2023 är planerade till 1 februari, 9 mars, 19 april och 24 maj.

Inspelade möten och anmälan till kommande

Mötena spelas in och går att ta del av i efterhand. Dokumentation från genomförda möten och länk för anmälan till mötesserien finns här:

Har du frågor, kontakta: Agenda1177@inera.se

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Till toppen av sidan