Aktuellt

Egenprovtagning blir möjlig för alla

Alla ska kunna ta prover själv hemma, även de som inte har e-legitimation. Därför har Inera tagit fram en funktion som ger vården möjlighet att beställa ett provtagningskit åt invånaren och sedan följa upp och meddela provsvaret.

En invånare som har e-legitimation kan beställa ett provtagningskit på 1177.se för att ta prov på sig själv hemma, så kallad egenprovtagning. Den som inte har någon e-legitimation, och inte heller använder internet i större utsträckning, har hittills inte haft den möjligheten.

Invånare som tar ett prov hemma behöver e-legitimation för att kunna registrera sitt prov och för att kunna se provsvaret. I vissa fall behöver invånaren också e-legitimationen för att kunna beställa provtagningskittet, om det inte kan hämtas ut anonymt hos till exempel en vårdcentral. Det här har försvårat för dem som inte har någon e-legitimation. Därför har Inera nu tagit fram en funktion som gör att vårdansvariga kan beställa ett provtagningskit åt invånaren och sedan följa upp och meddela provsvaret.

Ursprung i coronapandemin

Med den nya funktionen kan provtagningskittet lämnas hos vården, och i stället för att registrera sitt prov med hjälp av e-legitimation så är det vården som registrerar provet när invånaren visar sin vanliga id-handling. Invånarens provtagning sparas sedan på en lista som vårdpersonalen har tillgång till för att kunna ringa upp och meddela invånaren provsvaret.

Utvecklingen av funktionen har sitt ursprung i coronapandemin. Då kom vården i kontakt med invånare som inte hade loggat in på 1177.se tidigare. Det fanns också en grupp unga vuxna som ännu inte hade skaffat en e-legitimation.

– Regionerna såg då att de skulle behöva hjälpa de här invånarna. De föreslog att invånarna bör kunna kontakta vården, via till exempel ett kundcenter eller via vårdcentralerna, för att få hjälp med att beställa och registrera sina provtagningskit, berättar Maria Berglund, verksamhetsutvecklare för 1177 e-tjänster.

Inte bara för covid-19

Det är regionerna som aktiverar funktionen, som idag fungerar för invånare med svenskt personnummer. Regionerna bestämmer också hur invånarna kan ta den första kontakten med vården.

Om stora invånargrupper behöver testa sig är förhoppningen att funktionen ska vara ett stöd i processen för att beställa provtagningskit, analysera proverna och skicka tillbaka provresultaten till vården. Alla automatiserade flöden ska fungera på samma sätt som när invånaren själv beställer eller registrerar sitt provtagningskit med e-legitimation.

– När vi tog fram funktionen drog vi lärdomar av strategin som fanns för covid-19. Funktionen är inte framtagen enbart för covid-19, utan det är en generisk funktion, men det är för covidtest som man har börjat använda den. Kanske är det första gången som vi använder våra e-tjänster på det här sättet, att det finns en möjlighet för vården att kunna gå in och hjälpa invånaren att göra en beställning, säger Maria Berglund.

Funktionen har funnits tillgänglig sedan den sista mars 2022 och flera regioner kommer successivt att ansluta sig.

Aktuella artiklar

1177 egen provhantering

Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Till toppen av sidan