Aktuellt

Så förenklas fria vårdvalet

Nu blir det lättare för invånare som önskar lista sig hos vårdgivare i andra regioner än den egna. Även stöd för val av fast läkarkontakt blir möjligt.

När man som invånare loggar in på 1177.se kan man sedan tidigare lista sig på en vårdcentral eller husläkarmottagning i sin hemregion. Nu har tjänsten utvecklats så att det även går att lista sig i andra regioner.

Lejla Delilovic, it-specialist 1177 e-tjänster.
Lejla Delilovic är it-specialist på 1177 e-tjänster.

– Vi har ju fritt vårdval i Sverige. Fram till juni 2021 har det varit möjligt att lista sig i den region där man är folkbokförd. Nu finns det en ny möjlighet som ger stöd för utomlänslistning. Det innebär att invånarna kan välja vårdgivare i en annan region än den där de är folkbokförda. Det finns också stöd för fast läkarkontakt, vilket innebär att man som invånare kan välja läkare på den vårdcentral där man är listad, berättar Lejla Delilovic, it-specialist på 1177 e-tjänster.

Sjukvårdsrådgivningen inkluderas

Om regionerna vill kommer de på sikt att kunna ge organisationer som bedriver sjukvårdsrådgivning tillgång till information från sina listningssystem. Det kan vara bra för att sjukvårdsrådgivningen ska kunna hänvisa patienter till lämplig vårdcentral. Invånare som till exempel arbetar eller studerar i en annan region än där de är folkbokförda kan lista sig i regionen där de arbetar. Skulle de sedan behöva ringa sjukvårdsrådgivningen kan personalen se var de är listade och hänvisa till en vårdcentral i närheten.

– Som invånare har man alltid rätt att söka akut vård var man vill, oavsett var man är listad, men behöver man uppsöka vårdcentral är det ju mer praktiskt att vara listad på en vårdcentral i närheten av där man befinner sig, säger Lejla Delilovic.

För att alla patienter ska få en bra kvalitet och kontinuitet i vården, och för att hälso- och sjukvården ska få bättre möjligheter att planera sitt arbete, kommer regionerna att kunna välja en övre gräns för antalet omval som invånarna kan göra under en ettårsperiod.

– Det kommer att vara tillåtet med max två omval per år, om det inte finns särskilda skäl. Finns det särskilda skäl kan regionen bevilja fler omval, säger Lejla Delilovic.

Vad behöver regionerna göra?

Nyttan för invånarna ökar ju fler regioner som erbjuder den nya versionen av tjänsten, med möjlighet till utomlänslistning. För att en invånare ska kunna utomlänslista sig behöver både hemregionen och regionen där invånaren vill lista sig erbjuda tjänsten.

För att regionerna ska kunna erbjuda invånarna den nya versionen av tjänsten behöver de göra anpassningar i sina listningssystem. Listningssystemen behöver anpassas till version 2.0 av tjänstens tekniska specifikationer, så kallade tjänstekontrakt.

Till toppen av sidan