Tjänster

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i samverkan.

Fler tjänster kopplade till 1177 Vårdguiden

Projekt kopplade till 1177 Vårdguiden

Nyheter kopplade till 1177 Vårdguiden

Till toppen av sidan