Gå till innehåll

Pascal

Pascal är en webbapplikation för vårdpersonal främst för att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter.

Så erbjuds tjänsten

Pascal är en webbaserad tjänst som inte kräver någon nedladdning av program, app eller liknande för att användas. I nuläget krävs inte heller något användaravtal för dig som privat vårdgivare. Samtliga regioner och kommuner i Sverige har redan användaravtal påskrivna.

Detta ingår i Ineras erbjudande

Du kan välja att använda Pascal genom en delintegrering i din journalsystem eller via webben. För datakommunikation används förutom internet även Sjunet. 

Pascal är ingen databas och sparar ingen egen information utan läser och hämtar information från många olika håll bland annat eHälsomyndigheten, Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil, FASS.

Detta behövs för att använda Pascal

För att kunna börja använda Pascal måste du som användare finnas upplagd i HSA-katalogen. Varje region och kommun ansvarar för uppläggning av sina anställda och har egna administratörer som kan ha olika benämningar tex. HSA-administratör eller EK-administratör. Privata vårdgivare har antingen egen HSA-administratör eller kan använda sitt regions/kommuns administratör.

Om du har ett SITHS kort är du upplagd i HSA.

Förutom att vara upplagd i HSA måste vissa uppgifter där vara ifyllda på rätt sätt för att du ska kunna använda Pascal.

Tekniska krav

Det finns även vissa tekniska krav som måste uppfyllas för att du ska kunna använda Pascal.

Du använder ditt SITHS kort för att logga in och arbeta i Pascal, vilket innebär att din dator måste ha en kortläsare och Net ID för att kunna läsa kortet. SITHS kortet måste även ha vissa certifikat.

Som användare i Pascal behöver din webbläsare vara Internet Explorer 11 eller Edge.

Ta gärna hjälp av din lokala it-support om du stöter på problem.

Inloggningssidan för Pascal hittar du här

Mer information om alla tekniska detaljer finns i dokumenten nedan:

Nytt från Pascal

Informationen i Nytt från Pascal, vänder sig till vårdgivare och dem som arbetar med eller på annat sätt är ansvarig för tjänsten. Detta är en central kanal för Inera att nå dig med viktig och löpande information om Pascal.

Information om releaser

Här publicerar vi information om releaser för Pascal.

Pascal release 2.3

Pascal 2.3 kommer att produktionssättas den 1 mars 2020 klockan 20:00.

Här kan du läsa mer om det

Nedanstående dokument innehåller det som kommer att uppdateras i Pascals release 2.3. Dokumentet gäller från och med dagen efter att Pascal är uppdaterad.

 

Pascals handbok kommer vara uppdaterad med nyheterna i releasen senast dagen efter att Pascal är uppdaterad. Den uppdaterade versionen publiceras här.

Fler dokument inför produktionssättningen av Pascal 2.3 hittar du via länken nedan.

Nyheter om Pascal

Här publicerar vi nyheter från pascalförvaltningen.

Använd tjänsten Pascal

Inloggning

Vårdgivaren ska uppfylla vissa krav på infrastruktur och säkerhet för att komma åt Pascal.

Inloggning måste ske med identifieringstjänsten så kallade SITHS-kort vilket innebär att organisationen måste vara beskriven i katalogtjänsten HSA.

Inloggning till Pascal

Pascal på surfplatta

Det är möjligt för all vård- och omsorgspersonal att använda Pascal på surfplatta i sitt dagliga arbete. Förutsatt att man har en vårdrelation till patienten.

Möjligheten att använda Pascal på surfplatta förbättrar och effektiviserar arbetsuppgifterna för vård- och omsorgspersonal så som förskrivare och övrig legitimerad personal. En ökning av andelen elektroniska förskrivningar minskar andelen pappersarbete och pappersbaserade recept. 

Pascal på surfplatta ger användaren ett mobilt verktyg som är lätt att ta med sig vid besök hos patienter. Det ger personalen tillgång till patienters läkemedelslista och gör det möjligt att förskriva, göra ordinationsändring och beställning på plats hos patienten. Dessutom ger det alltid tillgång till aktuell information vilket förbättrar patientsäkerheten.

Anpassats för två plattformar

Pascal på surfplatta har i nuvarande version anpassats för användning på två utvalda
plattformar:

 

 • Windows 8.1 platta >10tum (Win8.1 professional eller senare)
 • Apple iPad >9,7tum (ios7 eller senare)

I nuvarande version stöds följande inloggningsmetoder:

 

 • Windows 8.1 platta
  • Inloggning med SITHS-kort (Se "Checklista - Säkerhetslösning för Pascal" för aktuell kombination/paketering av Net iD).
 • Ipad

Utbildning Pascal

Om du arbetar, utbildar eller ger it-support i Pascal kan du delta i Ineras utbildningar. De som utbildar är sjuksköterskor, läkare eller specialister inom till exempel HSA och SITHS och alla är vana Pascal-användare.

Vid varje utbildningstillfälle går man igenom viktiga och bra funktioner. Det blir tid för de vanligaste frågorna från användare och svaret på dem. Nyheter på gång presenteras. Tid finns för praktiska övningar i verktyget och det finns datorer på plats. För mer detaljer välj ett utbildningstillfälle nedan utifrån behov (målgrupp) och läs mer om varje utbildning.

Målgrupp

Utbildningarna vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska med förskrivningsrätt, apotekare inom vården eller arbetar på lokal it-support för Pascal.

Välj nedan utifrån din roll och få mer information om datum, innehåll och anmälan för utbildningen:

Antalet platser är minst 6 och max 15. Utbildningstillfällen med färre än sex personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats.

Kostnad, tid och plats

Utbildningen kostar 2500 kronor per person (exklusive moms) där lunch och fika ingår. Varje deltagare får själva stå för eventuella resor och logi. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Utbildningen äger rum i Ineras lokaler i Stockholm, och pågår mellan 10.00-16.00 med paus för kaffe och lunch. Kaffe och smörgås serveras från 9.30.

Skräddarsy en egen utbildning

Det är även möjligt att sätta ihop en utbildning utifrån din organisations behov. Utbildningarna kan genomföras i Ineras lokaler eller genom att Inera kommer till er och utbildar. Utifrån målgruppens behov och utbildningens innehåll kan det vara både en halv- eller heldagsutbildning.

Målgrupp är användare, utbildare och personer ansvariga för it-support hos region, kommuner, privata vårdgivare, läkarorganisationer, dosapoteken och it-supportaktörer.

Utbildning- och demonstrationsmiljöer

Pascal har olika utbildnings- och demonstrationsmiljöer och dessa ska användas dels för utbildning av användare samt för test och kontroll av det som utvecklas.

För att nå de olika miljöerna krävs användarnamn och inloggning. Den som genomför utbildningar, testar eller på annat sätt ska kontrollera Pascal hos sin vårdgivare har rätt att få tillgång till systemen.

Utbildningsmiljöerna är alltid uppdaterade i exakt samma version som den "riktiga" Pascal. Efter en utbildning kan användaren arbeta i Pascal och det ser likadant ut.

Demonstrationsmiljöerna uppdateras efterhand som utvecklingen pågår och är en version av hur långt utvecklingen har kommit inför ny uppdatering. Demomiljön är den variant som referensgruppen använder för att pröva och testa de olika lösningarna eller förändringarna som utvecklarna tagit fram. Det behöver alltså inte vara den slutgiltiga versionen av en ny funktion eller vy, utan kan förändras fram till att ett beslut är taget om att det fungerar.

Miljöer för direkt inloggning

För er som använder Pascal direkt (alltså inte via journal) finns det två utbildningsmiljöer (en med inloggning för SITHS-kort och en utan) samt två demonstrationsmiljöer (en med inloggning för SITHS-kort och en utan). Observera att det är nya länkar till utbildningsmiljön.

Demomiljö för "uthoppstester"

För dem som använder Pascal via så kallat uthopp (direkt i journalen) finns en miljö och den uppdateras efterhand som utvecklingen pågår och där kan de regionerna testa och pröva att de funktioner och nya vyer som kommer fungerar via uthoppet.

Uthoppstestester med SITHS-kortsinloggning: Demomiljö med SITHS-kortsinloggning: https://demosiths.eordinationpascal.se

SITHS-inloggning

För de som loggar in på miljöer med SITHS-kort gäller:

 • För att logga in med SITHS-kort i testmiljön behöver man ett testkort med certifikat av typen SITHS Root CA v1 PP
 • Testanvändaren måste också finnas med i HSA-katalogen: HSA Test 2
 • Viktigt att användaren där har ett medarbetaruppdrag samt att ändamål skall vara "vård och behandling"
 • Kontakta er lokala SITHS/HSA-organisation för beställning av SITHS testkort

Användarnamn, inloggning och testpatient

Några viktiga förutsättningar för utbildnings- och demonstrationsmiljöerna och vem som ska kontaktas för att få ordning på dem:

Pascal handbok

Pascal handbok är framtagen för användare som fördjupning och utbildning i verktyget.

Varje funktion i Pascal handbok har ett eget kapitel och det finns även beskrivet hur inloggning går till. När nya funktioner införs eller andra uppdateringar görs i Pascal, uppdateras även handboken.

Snabbstartsguide

Snabbstartsguiden för användning av Pascal

 

Filmer Pascal

Här finns informationsfilmer som visar funktioner i Pascal.

Samtliga Pascal filmer finns på Ineras YouTube-kanal. Prenumerera på kanalen för att se när nya filmer läggs upp för Pascal och andra tjänster på Inera.

Du kommer även hitta filmerna under Pascalnytt inne i verktyget. Välj en av filmerna i listan nedan och följ anvisningarna. Nytt är att vi inte gjort några underfilmer utan skapat kapitel i nästan alla filmer så att du kan direkt hoppa till det ställe du vill åt i filmerna. Dessa ligger i texten under filmerna.

Anvisningar för att titta på filmen:

 1. Klicka på länken för filmen du vill se
 2. Filmer startar
 3. När filmen startar, välj helskärmsläge genom att klicka på fyrkanten längst ner till höger i filmen

Filmer Pascal

Nyheter Pascal 2.2

Den här filmen visar de nyheter som kommer i Pascal 2.2 som driftssätts 18 november 2018.

Verktyg

Verktyg filmerna är listade enligt nedan. Klicka på länken för att komma till respektive film. Alla filmer nedan har sedan egna kapitel så att du direkt kan hoppa till det ställe du vill åt i filmen. Dessa ligger i texten under filmerna. 

Termer

Vi har samlat alla termer i samma instruktionsfilm. Du kan antingen se hela filmen eller klicka dig fram till det kapitel du vill genom att välja i listan under filmen.

FAQ filmer

Visa/Dölj mer information

Vad är ett obekräftat e-recept?

Visa/Dölj mer information

Varför måste jag bekräfta ett e-recept?

Visa/Dölj mer information

Vad är ett dossamtycke?

 

Roller och ansvar

Alla regioner, kommuner och privata vårdgivare använder Pascal för dospatienter. För frågor som gäller användning av Pascal ska kontakt tas med lokal support inom vårdgivaren (region, kommun och privat vårdgivare).

Kontaktpersoner Pascal

I varje region finns utsedda ansvariga och de har information om Pascal inom regionen. För kommunerna finns det regionsansvariga som har information om Pascal.

Regioner

I dokumentet finns information om kontaktpersoner för Pascal inom respektive region.

Kommuner

I dokumentet finns information om kontaktpersoner för Pascal inom kommuner.

Referensgrupp Pascal

Utvecklingsarbetet av Pascal sker i nära samarbete med vårdpersonal. I referensgruppen deltar läkare och sjuksköterskor som testar de nya funktioner som utvecklats samt tar beslut om de kan införas i verktyget.

Statistik

Pascal har fler än 78 000 användare inom vård och omsorg och används till ungefär 430 000 olika vårdtagare per år.

Pascal

Frågor och svaren beskriver ärenden som förekommer ofta vid kontakt med Kundservice supportfunktion för Pascal.

Syftet är att hjälpa lokala och regionala servicedeskfunktioner med färdiga svar på de vanligast förekommande frågorna. Informationen uppdateras regelbundet, vi har även samlat allt i ett dokument.

Visa/Dölj mer information

Användare kan inte logga in

 • Svar på frågan

  En vanlig fråga till supporten rör användare som inte kan logga in i verktyget, oftast på grund av bristfällig eller felaktig HSA-information. Vänligen kontrollera med lokal/regional HSA-administration att all information finns inmatad innan inloggningsproblem anmäls till den nationella supporten.

  Kommer felmeddelandet "Error 403..." eller "Denna sida kan inte visas" upp vid inloggning är det sannolikt ett problem med brandväggar eller med lokalt nätverk. Kontrollera mot sidan 9 i dokumentet Checklista - Säkerhetslösning för Pascal på denna sida.

  Senast uppdaterat: Onsdag 31 maj 2017

Visa/Dölj mer information

Beställningar blir avvisade

 • Svar på frågan

  Vid beställning av helförpackning kan beställningen få status "avvisad". Detta beror på att dosapoteket avvisat beställningen. Orsaken till detta kan variera men oftast skriver dosapoteket ut anledningen i "meddelande från dosapoteket". Du ser meddelandet genom att klicka på kuvertsymbolen. Vanliga orsaker till avvisning är:

  • Restnotering, varan finns inte för leverans. Ibland finns ett preliminärt datum när varan kommer in igen men så är inte alltid fallet
  • Varan är utgången och finns inte längre i sortimentet eller har tagits bort från marknaden helt
  • Receptet är inte längre giltigt, det kan vara slutexpedierat, utgånget
  • Receptet expedierades nyligen, och kan inte expedieras igen inom förmånen

  Kom ihåg att det är receptets och varans status vid expeditionstillfället som gäller, inte som det var vid förskrivningstillfället.

  Har du frågor angående beställning ska du kontakta dosapoteket per telefon.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

När kommer Akut beställning?

 • Svar på frågan

  Om du förskriver ett dispenserat läkemedel och väljer akutleverans, skickas en ny dosrulle ut och är framme oftast inom 2 vardagar men maximalt 4 vardagar efter förskrivningen. För hela förpackningar måste du även göra en beställning för att förpackningen skall bli hemskickad. Det räcker inte att förskriva den akut med dagens datum.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Förnya flera recept samtidigt

 • Svar på frågan

  När du har valt flera recept och klickar på knappen "Förnya" får du fram en lista med alla de recepten som ska förnyas. Om vissa av dessa recept inte kan förnyas får du upp information om detta och måste stänga/klicka på ett kryss i högra hörnet för att få bort dessa från listan. Om du inte gör det, kommer "Förnya" knappen fortfarande vara gråmarkerad och du kan inte gå vidare med att förnya de resterande recepten. En orsak till att receptet inte kan förnyas är att det kan vara för tätt inpå sista giltighetsdag. De recept som du inte kan förnya ska du använda Ändra funktionen för istället.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan man byta leveransadress i Pascal?

 • Svar på frågan

  Nej, för att byta leveransadress måste du vända dig till ditt dosapotek. Detta på grund av du inte har tillgång till det nya boendets stopptider och första dosdagar och därmed inte kan veta om det blir ett glapp eller överlapp i patientens medicinering. Detta sköter därför dosapoteket och du kontaktar dem via meddelanden eller tel/fax.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Dosrecept

 • Svar på frågan

  Dosreceptet är en av läkemedelsverket fastställd receptblankett som finns tillgängligt för utskrift av eHäslomyndigheten. Synpunkter på dosreceptet kan du skicka till eHälsomyndigheten. servicedesk@ehalsomyndigheten.se

  Läkemedelsverket har beslutat att dosreceptet inte längre är en giltig recepthandling från årsskiftet. Det är inte klart hur länge man kommer att kunna skriva ut dosreceptet i Pascal. En ersättningsutskrift över patientens recept kommer tas fram av eHälsomyndigheten.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Ordinationshandling

 • Svar på frågan

  Ordinationshandlingen är vårdens dokument, och ger en tydlig utskrift över patientens aktuella läkemedelslista. Används som underlag för delegerad personal vid utdelning av läkemedel och som underlag för signeringslista. Synpunkter på ordinationshandlingen kan du skicka genom Kundservice.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Söka Ordinationsansvarig enhet och Leveransadress

 • Svar på frågan

  Vid nyregistrering eller uppdatering av patientuppgifter kan det ibland vara svårt att hitta patientens ordinationsansvarig enhet eller leveransadress. Ofta beror detta på att den enhet du söker kan vara upplagd under ett annat namn än du tror.

  Tips är att då söka på bara ort och i den lista som visas välja den enhet du söker Sökexempel: Ange 1-3 tecken i fältet Namn och/eller Ort. Man kan söka på bara ort eller på bara namnet, det är inte tvingade att skriva i både sökfälten.

  Hittar du inte namnet, kontakta ditt dosapotek och fråga hur vårdenhet/leveransadress är namngiven. (Detta är en uppgift som dosapoteket registrerar).

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan inte registrera patienten i Pascal

 • Svar på frågan

  Vid registrering av en ny dosapatient kommer upp felmeddelande: "fel vid skapa dosunderlag. Patienten saknar HKDB samtycke".

  Patienter som inte är med i HKDB (högkostnadsskyddregistret) kan inte vara dospatienter. D.v.s. först måste de ge sitt samtycke till att vara med i HKDB, sedan kan dosunderlaget skapas i Pascal. Samtycke kan registreras på ett närliggande apotek eller be din dosaktör att registrera samtycket.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan/får sjuksköterska registrera en ny dospatient?

 • Svar på frågan

  En sjuksköterska kan bara förbereda uppgifter men inte registrera dossamtycke. Det kan bara en läkare med personlig förskrivarkod göra.

  För sköterskor heter knappen Förbered Dospatient

  För läkare med personlig förskrivarkod heter knappen Registrera som dospatient

  En läkare kan även själv mata in alla patientuppgifter, registrera samtycke och skapa dosunderlag på samma gång.

  Läkaren kan förskriva direkt efter att patienten är registrerad. OBS! Viktigt att skilja på att registrera och ordinera: en läkare kan ta samtycke och en annan kan förskriva mediciner. Det kan vara samma läkare men det behöver det inte vara.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Får man en varning om man gör en beställning på sista uttaget på receptet?

 • Svar på frågan

  Ja, man får information att receptet kommer bli slutexpedierat när man lägger beställningen.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Vilken information får man av knappen beställningar på startsidan? Vilken funktion är den tänkt att fylla?

 • Svar på frågan

  Det finns två flikar: "Pågående" och "Expedierade" under beställningar.

  Det finns två sökalternativ för att söka vilka beställningar gjordes:

  • att söka på beställningar till samma leveransadress, dvs. vilka beställningar gjordes från t. ex "Boende Vingen" i Norrbotten; och du kan se alla beställningar som gjordes, men.... INGEN KOPPLING TILL PATIENTEN (inget namn eller personnummer) pga PDL (Patientdatalagen).

  Under "Pågående" ser man rubriker: läkemedel/handelsvara, beställd av läkare X, leveransadress, beställningsdatum, planerad leverans, status t ex "AVVISAD". Under" Expedierade" ser man rubriker: läkemedel/handelsvara, beställd av läkare X, leveransadress, beställningsdatum

  • att söka på "mina beställningar" där du är behörig vårdpersonal (ssk, läkare) för att titta på alla dina beställningar, patientens personnummer, namn är synlig. Där kan du se även avvisningskommentaren om Dosapoteket har angett orsak till avvisning.

  Man kan se historik i tre månader, status på beställningar: mottagen, pågående, avvisad, avbeställt, i fliken "expedierad" visas alla expedierade.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan man någon gång beställa fler förpackningar än de som är förskrivna per uttag (om det finns tillräcklig totalmängd kvar på receptet)?

 • Svar på frågan

  Nej, systemet bevakar att du bara kan beställa det som är förskrivet per uttag.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Visning av hur många uttag som kvarstår, visning av förpackningsstorlek: vad kan man se det?

 • Svar på frågan

  Klicka någonstans på fältet

  Skärmdump på övrefält i Pascal verktyg

  Information om läkemedlet expanderas till:

  Skärmdump på expanderad vy av läkemedelsinformation i Pascal verktyg

  Förpackningsstorlek syns under fliken "Läkemedel" när man expanderar. Om du klickar på "Mer

  Skärmdump på Mer fliken under expanderbar läkemedelsinformation i Pascal verktyg

   Om du klickar på "Mer" under rubriken "Leverans/Expedition", ser du:

  Skärmdump_FaQ_antal förpackningar och uttag i expanderbar läkemedelsinformation i Pascal verktyg

  Antal förpackningar per uttag för helförpackningar,  antal uttaget (där visas slutexpedierat på de recept som är giltiga men har inga uttag kvar), förpackningsstorlek, utbytbarhet, expedieringar med mera.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Regelbundenhet, om en dag i veckan väljs, kan man se vilken dag detta blir?

 • Svar på frågan

  Vid valet en dag i veckan läggs läkemedlet på den dag som insättningsdatumet är. Är detta en fredag kommer det att bli fredagar som läkemedlet ges på och så vidare.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Länk till Kreditansökan för dospatienter i Pascal

 • Svar på frågan

  Kreditansökan/delbetalning, går länken för detta till rätt underlag? I Pascal finns länkar till den rätta kreditansökan för respektive dosaktör (Apoteket AB, Svensk Dos, Apotekstjänst), den ligger längst ner under rubriken "Ordinationsansvarig enhet" när man registrerar en ny patient.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Varför kan man ändra allt utom ordinationsorsak vid ändring/sätt in igen?

 • Svar på frågan

  Det går aldrig att ändra ordinationsorsak. Görs förändringar som påverkar ordinationsorsaker, då behöver man göra en ny ordination, det hör ihop med styrbarhet och kopplingar i systemet.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Ändra patientstatus

 • Svar på frågan

  Under "ändra patientuppgifter" kan du ändra status till pausad/pågående expedition.
  Pausad =Ingen leverans av dospåsar sker = (t.ex. inlagd på sjukhus, tillfälligt uppehåll). Beställningar av helförpackningar påverkas inte och fortsätter som vanligt.
  Du kan avsluta en patient som har avlidit eller inte ska vara dospatient längre direkt i Pascal. Gå till "avsluta dosexpedieringen" under "Ändra patientuppgifter".
  Kommentarsfältet till dosapoteket genererar vanligt meddelande till Dosapoteket.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Hur ordinerar man licens och extempore?

 • Svar på frågan

  De flesta licensläkemedel och Extempore är sökbara i Pascal med namn och kan förskrivas som vanligt. Om du inte hittar det läkemedlet du söker, sök på gruppvarunummer 660000 för Extempore och 670000 för licensläkemedel.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Registrering av ny dospatient och validering av e-recept.

 • Svar på frågan

  Vid registrering av ny patient är det viktigt att förstå att alla befintliga e-recept automatiskt kommer in i Pascal och visas där. När e-recepten kommer in i Pascal är de alltid hela förpackningar och det innebär att om man vill ha läkemedel dispenserade i rullar måste dessa recept ändras till dispenserade.
  Alla recept som fanns när patienten blev dospatient måste bekräftas dvs. någon måste ta ställning till om de skall sättas ut, ändras, tex. till dispenserad, eller vara kvar som hel förpackning.
  Man får information genom att frågan kommer upp till läkaren om denne vill ta ställning till dem befintliga e-recepten när denne registrerar en ny dospatient, men läkaren behöver inte ta ställning till dessa om man inte vill. Då syns dessa som overifierade och ligger med en orange ”bulle”.
  E-recept som kommit in efter att patienten har blivit dospatient visas som blå/gröna ”bullar”.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Dokument

På den här sidan finns det dokument som vänder sig till dig som arbetar hos vårdgivare med Pascal.

 Snabbguide

Snabbstartsguiden för användning av Pascal

Nyheter på ordinationshandlingen

Uppdateringarna på ordinationshandlingen har tagits fram efter önskemål och feedback från ca 600 sköterskor och några läkare i hela landet. Avsikten är att man inom vården skall kunna gå över till att använda ordinationshandlingen istället för dosreceptet eftersom dosreceptet från årsskiftet inte längre är en giltig recepthandling men finns kvar som utskrift tills vidare.

 1. Uppgifter om kontaktperson är borttaget
 2. Dosapotek med kontaktuppgifter är tillagt
 3. Stopptid för både Dispenserade och Helförpackning visas ovanför respektive avsnitt
 4. Insättningsdatumet och insättare är det som gäller för det nuvarande receptet, dvs precis som på dosreceptet och ligger max 1 år bakåt i tiden , tidigare var det det ursprungliga insättningsdatumet som visades som kunde ligga upp till 26 månader tillbaka i tiden
 5. Ändringsmarkeringen visas på ordinationshandlingen
 6. Kolumner för Antal uttag, kvar och förskrivet, är tillagt
 7. Intagstiderna visas nu per avsnitt istället för per rad

Exempel på ny ordinationshandling:

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan