Alla tjänster A-Ö

Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

Sil minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling genom att ge läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel från ett tjugotal kvalitetsgranskade källor. Det gäller till exempel vilka biverkningar läkemedlen har och hur olika läkemedel fungerar tillsammans.

Hyllor med olika typer av läkemedel.

Villkor för att få integrera Sil

Följande villkor gäller för att få hämta och visa upp information från Sil:s databas i ett system:

  • Systemet ska användas inom helt eller delvis offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet.
  • Systemet ska användas av hälso- och sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor och kliniska farmaceuter.
  • Informationen får inte presenteras i samband med reklam.
  • Information från Region Stockholms kunskapskällor Janusmed amning, fosterpåverkan, interaktioner och njurfunktion får inte
    • lämnas ut till patient
    • användas utanför Sverige.

Myndigheter som vill använda Regions Stockholms kunskapskällor behöver teckna särskilda avtal med Region Stockholm.

Integrera Sil i vårdinformationssystemet

Det är vanligtvis journalsystemsleverantören eller motsvarande som anpassar det system som ska kunna visa upp information från Sil:s databas.

På Sil:s egen informationsyta finns fördjupad information om hur den tekniska anslutningen går till:

Det kan också behövas ett införande i verksamheten, exempelvis utbildning av den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda Sil:s läkemedelsinformation. Det här steget ansvarar din organisation själv för.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan