Aktuellt

Förändringar i Pascal kring uthämtade läkemedel

Pascal är ett nationellt, webbaserat verktyg för förskrivning av dosdispenserade läkemedel. Här finns flera funktioner bland annat kan man se information om uthämtade läkemedel för personer som inte är dospatienter. All receptinformation hämtas från E-hälsomyndighetens register och visas upp för användaren. Nu har en ändring i E-hälsomyndighetens register skett vilket påverkar Pascal och dess funktioner.

1 maj 2021 träder Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista i kraft. Nationella läkemedelslistan ersätter nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen som förvaltas av E-hälsomyndigheten. Läkemedelsförteckningen utgår därmed som källa för att visa information om uthämtade läkemedel i Pascal.

De förändringar som görs den första maj i år kommer i Pascal bara påverka uthämtade läkemedel. Här är förändringarna för användarna som använder Pascal:

  • Tillsvidaresamtycket för att visa uthämtade läkemedel försvinner
  • Om patienten har spärrat uppgifter framkommer det i listan över uthämtade läkemedel
  • Det är inte möjligt att skriva ut listan över uthämtade läkemedel

Om du vill läsa mer detaljerad information om de kommande förändringarna i Pascal kan du klicka här.

Lagen om den nationella läkemedelslistan, NLL, gäller från och med den 1 maj. E-hälsomyndigheten ansvarar för att ta fram registret nationella läkemedelslistan som regleras av den nya lagen. Om du vill ha mer information om NLL klicka här.

 

 

Till toppen av sidan