Aktuellt

Ny version av Pascal våren 2023

Under våren 2023 planeras produktionssättning av Pascal version 3.0, med rätt förutsättningar från E-hälsomyndigheten. När den nya versionen släpps kommer den att vara fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan.

1 maj 2021 trädde Lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista i kraft. Nationella läkemedelslistan är ett register som ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Mer information om Nationella läkemedelslistan.

Samtliga vårdinformations- och apotekssystem, däribland Pascal, ska anpassas till att använda de nya tjänsterna för Nationella läkemedelslistan. Respektive systems anpassning ska vara klar senast 1 maj 2023, dock pågår diskussioner om datumet med Socialdepartementet.

Produktionssättning av Pascal 3.0

Med rätt förutsättningar från E-hälsomyndigheten planeras en produktionssättning av Pascal 3.0 till våren 2023. Den nya versionen av Pascal innefattar följande:

  • Full anpassning till Nationella läkemedelslistan vilket innebär vissa förändringar i Pascal.
  • Möjlighet att se en receptlista även för patienter utan dosförpackade läkemedel.
  • En ny funktion som möjliggör förskrivning till patienter utan dosförpackade läkemedel. Den nya funktionen kommer att vara valbar och aktiveras endast vid visat intresse från vårdgivare.

Utbildning Pascal 3.0

Pascalförvaltningen kommer att erbjuda både utbildningstillfällen och material om Pascal 3.0:

  • Dagliga webbinarier i november 2022. Mer information om webbinarierna.
  • En skriftlig sammanfattning med bilder över de stora förändringarna kommer att finnas tillgänglig i november 2022
  • Handboken kommer att uppdateras med samtliga nyheter och vara tillgänglig i samband med produktionssättningen våren 2023.
Till toppen av sidan