Aktuellt

Ett ovärderligt verktyg i kommunens hemsjukvård

Runt 78 000 användare inom vård och omsorg använder systemet Pascal. En av de som använder verktyget dagligen är Gertrud Ovesson, distriktssjuksköterska i Laholms kommun. För henne är det ett ovärderligt verktyg men slutna system kan ibland göra det svårt att använda verktyget fullt ut.

Någon lägger in mediciner i en medicindosa

Pascal används av sjukvårdspersonal, för att skriva ut och beställa läkemedel till personer som behöver få sina mediciner i dospåsar. Verktyget används till ungefär 430 000 vårdtagare per år. Samtliga regioner, kommuner och privata vårdgivare har möjlighet att använda Pascal.

En av de som jobbar med verktyget är Gertrud Ovesson.

- För oss är Pascal ett ovärderligt verktyg i hemsjukvården. Det är det enda sättet som vi kan hantera vårdtagarnas läkemedelslistor. Vi har inte tillträde till primärvårdens system men däremot kan vi se de som är skrivna i Pascal och deras läkemedel. Jag använder systemet varje dag, säger Gertrud Ovesson.

Hon utgår från ett särskilt boende men är också ute mycket hos de boende på plats i sina hem. Pascal har varit hennes jobbverktyg mycket länge. Systemet är lätt att använda. Antingen loggar hon in på Pascal för att hon vill förskriva ett läkemedel eller så vill hon dubbelkontrollera ett recept som en läkare har skrivit.

Pascal är det enda systemet som tillåter att kunna skriva ut dosförpackade läkemedel. Pascal är också det enda system som visar en dospatients samtliga recept. Med systemet kan man också se recepthistorik upp till 26 månader tillbaka i tiden, skicka meddelanden mellan vårdpersonal och dosapotek, beställa redan förskrivna hela förpackningar av läkemedel och handelsvaror och se Läkemedelsförteckningen. Läkemedelsförteckningen gör att man kan se uthämtade läkemedel även för personer som inte är dospatienter.

Gertrud tycker att det är lätt att använda Pascal. För att kunna göra en så bra förskrivning som möjligt behöver förskrivaren ha tillgång till information om läkemedel och om patienten. Bland det viktigaste är informationen om vilka andra läkemedel patienten redan tar, så att inte kombinationen av läkemedel orsakar problem för patienten.

Fördelarna är många men Gertrud ser också potential för förbättringar i sitt arbete. Om hon beställer vissa läkemedel och det avvisas, på grund av att det inte finns tillgängligt hos leverantören, skulle det också vara bra om det ännu tydligare flaggade så att andra sjuksköterskor som loggar in i systemet kunde se det, kanske redan på första sidan. Det här är något som flera användare efterfrågar men då det har beroende till ändringar hos E-hälsomyndigheten är det svårt att få till.

- Vi kan inte gå in på 1177.se och hjälpa vårdtagaren att beställa nya tabletter eller se om de har fått tabletter som kan hämtas ut men det kan jag göra mycket i Pascal om bara en läkare registrerar dossamtycket och verifierar recepten och det brukar oftast lösa sig lätt.

Framför allt handlar det om att det kan vara lite komplicerat ibland eftersom hon inte har tillträde till primärsjukvårdens datasystem. Att snabbt få tillgång till information om en patients läkemedel är viktigt och när det inte fungerar kan det skapa olika problem.

- Ett klassiskt exempel där det kan uppstå problem är om någon beviljats vistelse på korttidsvårdplats under en period från sjukhuset och de är inte inlagda i Pascal eftersom de har skött sina läkemedel själv. Sjukhuset är skyldiga att skicka läkemedel för tre arbetsdagar men sen står vi utan läkemedel. Om de inte har några släktingar som kan hämta ut läkemedel och inga vänner så kan det vara svårt för oss att se till att de får sina läkemedel.

- Problemet handlar främst om att vi inte har kontakt med primärvårdens system och inte heller har tid att åka till ett apotek för att få ut medicinerna. Men om de är inskrivna i Pascal ser vi ändringen i systemet i princip samtidigt som de skrivs ut och då kan vi göra en akutbeställning så att vi får hem läkemedlet i tid.

Andelen vårdtagare (individer eller invånare som får hjälp) genom Pascal ökar starkt då allt fler regioner och kommuner, har anslutit till tjänsten.

Diagram som visar antalet Pascal vårdtagare
Till toppen av sidan