Aktuellt

Ny version av Pascal lanseras 25 maj 2024

Ineras tjänst Pascal är först ut med full anpassning till Nationella läkemedelslistan, NLL. Den nya versionen av tjänsten som lanseras i slutet av maj är också uppdaterad med funktioner som gör det möjligt att förskriva till patienter som inte får sina läkemedel förpackade i dospåsar vilket gör att förskrivarna får en sömlös upplevelse i ett och samma system.

Den 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft i syfte är att ge hälso-och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Lagen innebär i korthet att information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel samlas i ett register – Nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen ett samordnade ansvar över Nationella läkemedelslistan och myndighetens anpassningskrav ska följas av alla vårdinformationssystem, däribland Ineras tjänst Pascal.  

Pascal är en tjänst som möjliggör för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel åt patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Den 25 maj 2024 kommer en ny version av Pascal produktionssättas. När den nya versionen är lanserad kommer den att vara fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan.  

Med tillgång till Nationella läkemedelslistan via Pascal får vårdpersonalen inte bara en samlad bild över alla patienters förskrivna läkemedel utan också samma bild som apoteken och patienten ser. Det bidrar till att patienten blir mer delaktig i sin vård, sjuksköterskor och läkare har bättre förutsättningar att följa upp patienters läkemedelsbehandling vilket i sin tur stärker patientsäkerheten, berättar Hanna Boreklev, tjänsteansvarig för Pascal på Inera.  

Förutom anpassningen till Nationella läkemedelslistan kan vårdgivare välja att aktivera en funktion som gör det möjligt att förskriva till patienter som inte får sina läkemedel förpackade i dospåsar. Detta bidrar till att förskrivarna får en mer sömlös upplevelse i ett och samma system. 

– Detta är framför allt en efterlängtad funktion hos kommunerna där Pascal är ett viktigt verktyg i mötet med både patient och anhöriga. Funktionen kommer finnas tillgänglig för samtliga 290 kommuner i Pascal 3.0, säger Hanna Boreklev.  

Till toppen av sidan