Gå till innehåll

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter.

Det rör sig om cirka 200 000 patienter och alla vårdgivare inom landsting, region och kommuner samt privata vårdgivare, använder Pascal. Vårdgivaren kan också välja att bygga in Pascal i sina journalsystem.

Utvecklingen av Pascal har skett i nära samarbete med vården och det används av sjuksköterskor, läkare och barnmorskor samt andra som ordinerar dospatienter. Totalt är det cirka 70 000 användare inom hälso- och sjukvården.

Nyttan är säkrare förskrivningar

För att kunna göra en så bra förskrivning som möjligt, behöver förskrivaren ha tillgång till information om läkemedel och om patienten. Bland det viktigaste är informationen om vilka andra läkemedel patienten redan tar, så att inte kombinationen av läkemedel orsakar problem för patienten eller att det blir en dubbelmedicinering. Det blir med andra ord säkrare förskrivningar och medför att man inom vården gör rätt från början.

Beroende av andra tjänster

För en säker inloggning används SITHS-kort och information från katalogtjänsten HSA. Tjänsterna är nödvändiga för att Pascal ska uppfylla den nya patientdatalagen som trädde i kraft juli 2009.

För datakommunikation används internet och Sjunet.

All läkemedelsspecifik information hämtas från Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel. Information hämtas också från OR, ordinationsregistret;
där alla recept för dospatienter i Sverige finns, och SOL, Sortiment
och Leverans information; all information om en dospatient som inte är recept,
tex  beställningar och meddelanden.

Det är landstingen som beslutat att ta fram ett eget verktyg för ordinationer och Inera har utvecklat Pascal på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support