Tjänster

Infrastrukturtjänster

En väl utbyggd och fungerade digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Inera utvecklar och förvaltar gemensamma lösningar inom infrastruktur som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner.

Infrastrukturtjänster

Nyheter kopplade till infrastrukturtjänster

Till toppen av sidan