Tjänster

Infrastrukturtjänster

En väl utbyggd och fungerade digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Inera utvecklar och förvaltar gemensamma lösningar inom infrastruktur som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner.

Aktuella artiklar

Om infrastruktur

En väl utbyggd och fungerade digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Inera utvecklar och förvaltar gemensamma lösningar inom infrastruktur som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner.

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Infrastruktur för identitet och åtkomst

Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst omfattar tjänster för lagring av information om organisationer och personer, utfärdande av elektroniska identitetshandlingar, säker identifiering och behörighetstilldelning. Detta för personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare samt statliga myndigheter.

Infrastrukturtjänster

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Sjunet

Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är särskilt framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Sjunet garanterar mycket hög tillgänglighet och är ofta ett krav för att sprida verksamhetskritisk information.

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Det är ett säkert alternativ till fax och vanliga brev.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten gör det möjligt att underteckna dokument elektroniskt på ett säkert sätt med SITHS e-legitimation. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177.se.

Nyheter kopplade till infrastrukturtjänster

Magnus Lindström på NMT om tio år med att testa Ineras tjänster

Nordic Medtest, Ineras test- och utvecklingsbolag, firade tio år den 24 oktober. Vd Magnus Lindström berättar om höjdpunkterna.

Logga in mobilt i Säkerhetstjänsters administrationsverktyg

Den 1 december införs den nya autentiseringslösningen för SITHS i Säkerhetstjänsters administrationsverktyg. Då blir det möjligt att logga in med Mobilt SITHS.

"Viktig samlingspunkt för digitalisering av välfärd”

Det stormade kring Inera när Eva Fernvall började som ordförande 2019 men det var inget som skrämde, snarare tvärtom. Hon har lång gedigen erfarenhet inom vårdsektorn och tycker om utmaningar. ”Mitt mål som ordförande är att Inera ska bli den viktiga samlingspunkten för att digitalisera välfärden".

Så kan vårdgivare enklare hitta vårdtjänster digitalt

Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att hitta rätt i vårdutbudet, för att till exempel hänvisa till rätt vårdinstans och skriva remisser till rätt utförare. Därför har Inera tagit fram en nationell utbudstjänst som på sikt ska göra det lättare för vårdpersonal att söka, hitta och erbjuda vård. Utbudstjänsten innehåller inledningsvis kodverk för fem områden, bland annat för psykiatri och öron-, näs- och halsområdet. Men ett stort arbete återstår innan hela sjukvårdens utbud har täckts in.

Nya publika certifikat i Nationella tjänsteplattformen

Inom kort kommer de publika certifikaten i Nationella tjänsteplattformen att bytas ut. De nya certifikaten kommer att ha samma hsa-id, men en ny utgivare.

Säkerhetstjänster Spärr och Samtycke uppdateras i oktober

Den 4 oktober släpps en mindre uppdatering av Spärrtjänsten, och den 11 oktober produktionssätts en ny version av Samtyckestjänsten i syfte att öka stabiliteten och tillgängligheten.

Ny tjänst för elektroniska underskrifter

Tidigare i år lanserade Inera möjligheten till inloggning med Mobilt SITHS. Nu lanseras Underskriftstjänsten, en ny tjänst för säkra elektroniska underskrifter som bygger på samma teknik. Underskriftstjänsten gör det möjligt att skriva under dokument elektroniskt med SITHS eID på kort eller med Mobilt SITHS. Redan nu har några börjat använda den nya lösningen med signering av intyg.

Inera lanserar ny tjänst för elektroniska underskrifter

Tidigare i år lanserade Inera möjligheten till inloggning med Mobilt SITHS. Nu lanseras Underskriftstjänsten, en ny tjänst för säkra elektroniska underskrifter som bygger på samma teknik. Underskriftstjänsten gör det möjligt att skriva under dokument elektroniskt med SITHS eID på kort eller med Mobilt SITHS.

”Dags att ta vara på pandemieffekten”

”Pandemin har visat hur viktiga Ineras nationella tjänster är, inte minst 1177 Vårdguiden, och hur snabbt det går att ställa om när man måste. Den erfarenheten måste vi dra nytta av framöver då vi fortsätter digitalisera i hög takt för att klara välfärdsutmaningen.” Det menar Helena Glemdal Bergkvist, it-direktör i region Jönköpings län och ordförande i det regionala programrådet, som stöttar Inera i strategiska och taktiska frågor.

Inera öppnar för fler sätt att ansluta till Mobilt SITHS

Tidigare i år blev det möjligt att använda SITHS e-legitimation även mobilt. Nu öppnar Inera upp för fler sätt att ansluta till Mobilt SITHS för att se till att fler tjänster ska kunna användas med mobil inloggning.

Mer om infrastruktur

Kunskapspromemoria om nationell interoperabilitet

Rapporten ger en kort sammanfattning och introduktion till X-road, en lösning för säkert digitalt informationsutbyte som används i Estland och Finland.

Första linjens digitala vård

Programmet Första linjens digitala vård arbetar med att vidareutveckla den gemensamma infrastrukturen för att viktig information ska kunna följa med invånaren och finnas tillgänglig för vårdpersonal när den behövs. Det blir särskilt betydelsefullt när många olika system, digitala verktyg och tjänster används i processen.

Till toppen av sidan