Alla tjänster A-Ö

Underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten gör det möjligt att underteckna dokument elektroniskt på ett effektivt och säkert sätt.

Bild på kvinna vid dator

Om Underskriftstjänsten

Med elektroniska underskrifter kan hanteringen av dokument effektiviseras och onödig pappershantering kan undvikas. Elektroniska underskrifter är också smidigt när de personer som ska skriva under befinner sig på olika geografiska platser.

Underskriftstjänsten gör det möjligt att skriva under dokument elektroniskt på ett säkert sätt med flera olika e-legitimationer som exempelvis SITHS eID, Bank-id och Freja e-id plus. Även utländska e-legitimationer som är godkända enligt EU-förordningen eIDAS kan användas för underskrift. Dessa e-legitimationer kallas för Foreign eID.

Fördelar med Underskriftstjänsten:

  • Tjänsten kan användas som en fristående webbapplikation eller integrerad i organisationens verksamhetssystem, beroende på organisationens behov.
  • Ingen manuell administration av användare behövs. 
  • Underskrifterna uppfyller kraven för så kallad avancerad elektronisk underskrift enligt EU-förordningen eIDAS. Det innebär bland annat att det inte går att göra ändringar i det undertecknade dokumentet utan att underskriften bryts.

Så erbjuds Underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten kan användas som en fristående webbapplikation eller integreras med det egna verksamhetssystemet på olika sätt. Skillnaderna mellan de olika lösningarna ligger mycket i hur stor del av underskriftsflödet som realiseras hos Inera respektive hos kunden.

Underskriftstjänsten erbjuds på tre olika sätt.

Underskriftstjänsten – Webb

Underskriftstjänsten – Webb är en webbaserad lösning där dokument enkelt kan laddas upp och signeras via ett webbgränssnitt. Lösningen används när en person behöver en underskrift från en eller flera personer i eller utanför den egna organisationen, exempelvis på ett anställningsavtal eller ett beslutsprotokoll. Den person som laddar upp dokument för underskrift använder SITHS eID och de personer som ska signera gör det med valfri e-legitimation.

Det är enkelt att komma igång med Underskriftstjänsten – Webb eftersom ingen anpassning krävs av organisationens egna system eller e-tjänster.

Så här går det till när Underskriftstjänsten – Webb används:

  1. Den som vill ha ett dokument underskrivet loggar in med sitt SITHS eID i webbapplikationen och skapar ett signeringsuppdrag. Det innebär att personen laddar upp dokumentet och anger vem eller vilka som ska skriva under. Det går att ladda upp flera dokument för underskrift samtidigt.
  2. Den eller de personer som ska skriva under får en länk till dokumentet och kan skriva under med valfri e-legitimation, som exempelvis SITHS eID, Bank-id eller Freja e-id plus.
  3. Den person som skapade signeringsuppdraget laddar ner det underskrivna dokumentet och tar hand om det lokalt i organisationens verksamhetssystem. Även de personer som har skrivit under kan ta del av det underskrivna dokumentet.

Underskriftstjänsten – Webb kan användas för underskrift av dokument i pdf-format och erbjuds till regioner och kommuner.

Underskriftstjänsten – API

Underskriftstjänsten – API gör det möjligt att efter en enklare integration begära underskrifter direkt i det egna verksamhetssystemet. Precis som webbvarianten används Underskriftstjänsten – API när en person behöver en underskrift från en eller flera personer i eller utanför den egna organisationen, exempelvis på ett anställningsavtal eller ett beslutsprotokoll. Personen som begär underskriften autentiserar sig med den inloggningsmetod som gäller för det anslutna verksamhetssystemet, och de personer som ska signera gör det med valfri e-legitimation.

För att använda Underskriftstjänsten – API behöver organisationens verksamhetssystem anslutas till Underskriftstjänsten via ett tekniskt gränssnitt, ett så kallat API.

Underskriftstjänsten – API kan användas för underskrift av dokument i PDF-format och erbjuds till regioner och kommuner.

Underskriftstjänsten – Bas

Underskriftstjänsten – Bas används när endast en person är inblandad i underskriften, exempelvis när en läkare ska skriva under ett intyg i vårdinformationssystemet. Underskriften görs med SITHS eID.

Vid användning av Underskriftstjänsten – Bas lämnar inte dokumentet det egna systemet vid signering. Det innebär att verksamhetssystemet behöver hantera en större del av underskriftsflödet jämfört med vid användning av Underskriftstjänsten – API. För att underlätta införandet av Underskriftstjänsten – Bas finns en stödtjänst som kan installeras lokalt i kundens egen driftmiljö.

Underskriftstjänsten – Bas kan användas för underskrift av dokument i formaten PDF och XML och erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Jämförelse av de tre erbjudandena
Erbjudande Användnings-
område
Autentisering Signering
Webb En person begär underskrift, en eller flera personer signerar PDF-dokument SITHS eID

SITHS eID

Bank-id

Freja e-id plus

Foreign eID

API En person begär underskrift, en eller flera personer signerar PDF-dokument Valfri inloggningsmetod som gäller för anslutet verksamhetssystem

SITHS eID

Bank-id

Freja e-id plus

Foreign eID

Bas En person signerar PDF- eller XML-dokument Valfri inloggningsmetod som gäller för anslutet verksamhetssystem SITHS eID

I den här filmen beskriver lösningsarkitekt Per Mützell hur Underskriftstjänsten fungerar.

Mer om hur tjänsten fungerar

Mer detaljer om hur de olika varianterna av Underskriftstjänsten fungerar finns på tjänstens egen informationsyta:

Pris och beställning

Regioner och kommuner kan beställa alla tre erbjudanden av Underskriftstjänsten: Underskriftstjänsten – Webb, Underskriftstjänsten –API och Underskriftstjänsten – Bas.

Statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa Underskriftstjänsten – Bas.

Förutsättningar

För att kunna använda Underskriftstjänsten behöver din organisation vara ansluten till flera andra av Ineras tjänster.

Identifieringstjänst SITHS – för att skapa signeringsuppdrag med Underskriftstjänsten – Webb samt för att signera med Underskriftstjänsten – Bas behövs SITHS eID.

Katalogtjänst HSA – för att få SITHS eID behöver användaren finnas med i HSA-katalogen.

Beställ Underskriftstjänsten i kundportalen

Beställning görs i Ineras kundportal. Det gäller både om din organisation

  • vill göra en initial beställning
  • redan har ett abonnemang och vill ansluta ytterligare ett system eller en e-tjänst till Underskriftstjänsten.

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Även många privata vårdgivare har gjort det. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Har du frågor om Underskriftstjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Teknisk anslutning

Vilka tekniska förberedelser som krävs för att börja använda Underskriftstjänsten beror på om tjänsten ska användas som en fristående webblösning eller integrerad i organisationens verksamhetssystem.

På Underskriftstjänstens egen informationsyta finns mer information för dig som arbetar med den tekniska anslutningen:

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Mer information

Underskriftstjänstens egen informationsyta hittar du mer information, som exempelvis användarhandböcker, filmer och tekniska beskrivningar.

Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet Autentisering och elektronisk underskrift för att få nyheter om Underskriftstjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Till toppen av sidan