Alla tjänster A-Ö

Underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten gör det möjligt att underteckna dokument elektroniskt på ett säkert sätt med SITHS e-legitimation. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

Närbild på ett par händer som skriver på ett tangentbord.

Om Underskriftstjänsten

Genom att ansluta din organisations e-tjänster till Underskriftstjänsten kan användarna skriva under dokument elektroniskt med SITHS e-legitimation.

Underskrifterna uppfyller kraven för så kallad avancerad elektronisk underskrift enligt EU-förordningen eIDAS. Det innebär bland annat följande:

  • Det finns en stark koppling till vem som har skrivit under, och när det gjordes.
  • Det går inte att göra ändringar i det undertecknade dokumentet utan att underskriften bryts.
  • Flera användare som befinner sig på olika geografiska platser kan skriva under samma dokument.

Gränssnittet som möter användaren när hen ska legitimera sig för att skriva under följer samma utformning som gränssnittet för inloggning med SITHS. Det bidrar till en enhetlig användarupplevelse i e-tjänster där både inloggning och underskrift sker med SITHS.

Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

Förutsättningar

För att kunna använda Underskriftstjänsten i en ansluten e-tjänst behöver din organisation vara ansluten till flera andra av Ineras tjänster.

Identifieringstjänst SITHS - för att legitimera sig vid underskrift behöver användarna ha SITHS e-legitimation med SITHS eID-certifikat, och den nya SITHS eID-appen installerad på datorn. För att kunna skriva under mobilt behöver de även ha appen på mobiltelefonen.

Katalogtjänst HSA - för att få SITHS e-legitimation behöver användaren finnas med i HSA-katalogen.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Mer information

Underskriftstjänstens egen informationsyta hittar du mer information, som exempelvis användarhandböcker, filmer och tekniska beskrivningar.

Till toppen av sidan