Alla tjänster A-Ö

Underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten gör det möjligt att underteckna dokument elektroniskt på ett säkert sätt med SITHS e-legitimation. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

Närbild på ett par händer som skriver på ett tangentbord.

Om Underskriftstjänsten

Genom att ansluta din organisations e-tjänster till Underskriftstjänsten kan användarna skriva under dokument elektroniskt med SITHS e-legitimation.

Underskrifterna uppfyller kraven för så kallad avancerad elektronisk underskrift enligt EU-förordningen eIDAS. Det innebär bland annat följande:

 • Det finns en stark koppling till vem som har skrivit under, och när det gjordes.
 • Det går inte att göra ändringar i det undertecknade dokumentet utan att underskriften bryts.
 • Flera användare som befinner sig på olika geografiska platser kan skriva under samma dokument.

Gränssnittet som möter användaren när hen ska legitimera sig för att skriva under följer samma utformning som gränssnittet för inloggning med SITHS. Det bidrar till en enhetlig användarupplevelse i e-tjänster där både inloggning och underskrift sker med SITHS.

Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

Så fungerar Underskriftstjänsten

Så här går det till i korthet när en användare skriver under ett dokument i en e-tjänst som är ansluten till Underskriftstjänsten:

Efter att användaren loggat in i e-tjänsten väljer användaren ett dokument att skriva under. E-tjänsten skickar då en begäran till Underskriftstjänsten om att användaren ska få legitimera sig för underskrift. Underskriftstjänsten tar hjälp av Säkerhetstjänsters IdP för att legitimera användaren, och skickar därefter tillbaka en digital signatur till e-tjänsten. E-tjänsten lägger ihop den digitala signaturen med dokumentet, som nu är underskrivet.

Det går att skriva under dokument i formaten PDF och XML.

I den här filmen beskriver lösningsarkitekt Per Mützell hur Underskriftstjänsten fungerar.

Stödtjänst underlättar införandet

För att underlätta införandet av Underskriftstjänsten finns en stödtjänst som kan installeras lokalt i kundens egen driftmiljö. Stödtjänsten gör bland annat följande:

 • skapar en underskriftsbegäran som e-tjänsten ska skicka till Underskriftstjänsten
 • kontrollerar den digitala signaturen som Underskriftstjänsten skickar tillbaka, och lägger ihop signaturen med dokumentet
 • validerar dokument som skrivits under med Underskriftstjänsten.

Förutsättningar

För att kunna använda Underskriftstjänsten i en ansluten e-tjänst behöver din organisation vara ansluten till flera andra av Ineras tjänster.

Identifieringstjänst SITHS - för att legitimera sig vid underskrift behöver användarna ha SITHS e-legitimation med SITHS eID-certifikat, och den nya SITHS eID-appen installerad på datorn. För att kunna skriva under mobilt behöver de även ha appen på mobiltelefonen.

Katalogtjänst HSA - för att få SITHS e-legitimation behöver användaren finnas med i HSA-katalogen.

Beställ Underskriftstjänsten

För att börja använda Underskriftstjänsten behöver din organisation först göra en beställning. Beställningen görs i vår kundportal. Det gäller både om din organisation

 • vill göra en initial beställning
 • redan har ett abonnemang och vill ansluta ytterligare en e-tjänst till Underskriftstjänsten.

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Även många privata vårdgivare har gjort det. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Har du frågor om Underskriftstjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Teknisk anslutning

För att kunna använda Underskriftstjänsten behöver din organisation göra följande förberedelser:

 • Installera och konfigurera stödtjänsten i egen driftmiljö, alternativt utveckla motsvarande funktionalitet på egen hand.
 • Ansluta e-tjänsten till Underskriftstjänsten.
 • Se till att användarna har SITHS eID-appen installerad på sina datorer, samt på sina mobiltelefoner om de ska kunna skriva under mobilt.

På Underskriftstjänstens egen informationsyta finns mer information för dig som arbetar med den tekniska anslutningen:

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Mer information

Underskriftstjänstens egen informationsyta hittar du mer information, som exempelvis användarhandböcker, filmer och tekniska beskrivningar.

Nyheter

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Till toppen av sidan