Arkitektur och digital infrastruktur

Arkitekturgemenskapen

Arkitekturgemenskapen är ett informellt nätverk där it- och verksamhetsarkitekter i kommuner och regioner arbetar tillsammans och utbyter erfarenheter. Över 400 personer från drygt 60 kommuner, 5 kommunalförbund och 20 regioner är medlemmar.

Arkitekturgemenskapen startade 2018 för att främja samverkan mellan it-arkitekter i kommuner och regioner. I de flesta regioner och kommuner finns arkitekter som arbetar med att ta fram arkitekturlösningar som stödjer digitalisering i den egna verksamheten. Genom att arbeta tillsammans kan medlemmarna få stöd av varandra, utbyta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter med arkitekter i andra organisationer inom samma sektor.

Medlemmarna arbetar tillsammans i arbetsgrupper inom avgränsade överenskomna områden. Ofta gäller det en arkitektur som kan återanvändas i flera organisationer eller sammanhang. Arbetet sker i huvudsak på distans via digitala kanaler. Två gånger per år hålls fysiska träffar, så kallade arkitekturforum, där medlemmarna träffas och diskuterar gemensamt utvalda frågor. Agendan för dessa forum sätts i samarbete med de kommunala och regionala arkitekturråden.

Arkitekturgemenskapen har en egen samarbetsyta och en öppen webbplats där resultaten av det gemensamma arbetet publiceras. Resultaten publiceras alltså öppet och kan användas fritt av alla. Dock innebär inte publiceringen att någon av organisationerna som medlemmarna tillhör förbinder sig till det publicerade materialet på något sätt.

Arbetar du på en kommun eller region och vill bli medlem är du välkommen att höra av dig till arkitekturgemenskapen@inera.se.

Till toppen av sidan