Alla tjänster A-Ö

Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare

En IdP som installeras lokalt i kundens egen driftmiljö.

Om Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare

Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare (Lokal IdP) är en IdP som kan installeras lokalt för att kontrollera och fastställa användares identitet vid inloggning med SITHS eID i ett system eller en e-tjänst. IdP:n kan även leverera information om användarens behörighet, från Katalogtjänst HSA eller en egen katalog.

Tjänsten realiserar mycket av den funktionalitet som finns i Legitimeringstjänst IdP för medarbetare. Den tjänsten erbjuds som en molntjänst, med färdiga kopplingar till Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst. Lokal IdP erbjuds som en licensierad produkt, där din organisation själv ansvarar för drift och nödvändiga integrationer. Med detta ansvar följer större frihet att utforma er egen lösning för autentisering av medarbetare.

Efter beställning äger din organisation rätt att ladda ner och installera Lokal IdP i er egen driftmiljö.

Fler tjänster för autentisering

Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare är en av de möjligheter som Inera erbjuder för autentisering av användare. Läs om de olika möjligheterna:

Tjänsten följer referensarkitekturen för identitet och åtkomst

Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare är en infrastrukturkomponent som är utvecklad enligt referensarkitekturen för identitet och åtkomst. Det finns flera filmer som beskriver hur Inera har realiserat de olika delarna av referensarkitekturen, bland annat autentisering och auktorisering av användare, där IdP:n spelar en viktig roll.

Pris och beställning

Lokal IdP erbjuds till regioner och kommuner.

Förutsättningar

Katalogtjänst – För att fungera behöver Lokal IdP kopplas mot Katalogtjänst HSA eller en egen katalog. Katalogtjänsten används av Lokal IdP som så kallad attributkälla för att kontrollera och fastställa en användares identitet samt sammanställa användarens behörighetsstyrande attribut vid inloggning i en ansluten e-tjänst.

Identifieringstjänst SITHS – för inloggning i e-tjänster som är anslutna till Lokal IdP behöver användaren ha SITHS e-legitimation.

Autentiseringstjänst SITHS – om användarna ska kunna logga in med Mobilt SITHS behöver Lokal IdP anslutas till Autentiseringstjänst SITHS.

Beställ Lokal IdP

Beställning görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

För att kunna använda Lokal IdP behöver din organisation:

  • följa anvisningar som beskriver hur du får åtkomst till tjänsten för att kunna installera den i din egen miljö och göra nödvändiga tekniska anslutningar mot andra tjänster från Inera eller mot egna tjänster. Du hittar dessa dokument på tjänstens egen informationsyta.
  • löpande ta del av information om tjänsterna här på inera.se.

För dig som arbetar med Lokal IdP

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet Autentisering och elektronisk underskrift för att få nyheter om Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan