Aktuellt

Ny tjänst för elektroniska underskrifter

Tidigare i år lanserade Inera möjligheten till inloggning med Mobilt SITHS. Nu lanseras Underskriftstjänsten, en ny tjänst för säkra elektroniska underskrifter som bygger på samma teknik. Underskriftstjänsten gör det möjligt att skriva under dokument elektroniskt med SITHS eID på kort eller med Mobilt SITHS. Redan nu har några börjat använda den nya lösningen med signering av intyg.

Underskriftstjänsten kommer att erbjudas till kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade. Den är lätt att integrera med e-tjänster och är också lätt att anpassa efter verksamhetens behov.

Tjänsten följer gällande standarder och de elektroniska underskrifterna är giltiga utanför den egna organisationen. Den följer också Referensarkitekturen för elektronisk underskrift och stämpel, som är en påbyggnad av Referensarkitekturen för identitet och åtkomst.

Tjänsten har följande fördelar:

  • Det finns en stark koppling till vem som har skrivit under, och när det gjordes.
  • Det går inte att göra ändringar i det undertecknade dokumentet utan att underskriften bryts.
  • Flera användare som befinner sig på olika geografiska platser kan skriva under samma dokument.

Det har även tidigare gått att skriva under dokument elektroniskt med SITHS, men den lösningen bygger på gammal teknik som håller på att fasas ut. Lösningen har även brister när det gäller följsamhet till standarder.

Henrik von Sydow, specialist i allmänmedicin och verksamhetscheg på Wästerläkarna.
Henrik von Sydow, verksamhetschef på Wästerläkarna.

Underskriftstjänsten bygger på den nya tekniken för autentisering med SITHS. Det gör att det är möjligt att skriva under med SITHS eID på kort och Mobilt SITHS.

Att ansluta en e-tjänst till Underskriftstjänsten går administrativt till på ungefär samma sätt som att ansluta till Säkerhetstjänsters IdP, som används för att kontrollera och fastställa användares identitet vid inloggning i anslutna e-tjänster. Dock är den tekniska integrationen annorlunda.

Ett exempel där Underskriftstjänsten används är Webcert, den tjänst som läkaren använder för att utfärda digitala intyg. Webcert har vidareutvecklats för att göra det möjligt att signera med hjälp av den nya Underskriftstjänsten.

Den privata vårdgivaren Wästerläkarna, som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen, är några av de första som använt den nya lösningen med signering av intyg.

- Vi gör signeringen integrerat i vårt journalsystem och använder signeringen dagligen. Det är ett måste i vårt arbete. Eftersom Internet Explorer kommer att försvinna var den här uppdateringen mycket viktig. Allt arbete som Inera har gjort kring integrering och testning har gått mycket smidigt och tog ungefär två veckor. Därefter fungerade det direkt. Nu kan vi använda en ny modern webbläsare som är mer funktionell och snabb, säger Henrik von Sydow, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Wästerläkarna.

Tidigare har kunder som utfärdat intyg via Webcert behövt förhålla sig till att signering med SITHS kort endast var möjligt med webbläsaren Internet Explorer. Den vidareutveckling som nu gjorts för Webcert möjliggör att andra webbläsare kan användas förutsatt att kunden har gjort vissa anpassningar. Internet Explorer kommer att fasas ut och därför var en uppdatering nödvändig.

Framöver kommer även kunderna som använder Webcert ha förutsättningar för att kunna signera med mobilt SITHS.

Läs mer om Underskriftstjänsten

Till toppen av sidan