Aktuellt

Nu lanseras Ineras utvidgade underskriftstjänst

Den 5 september utvidgas Ineras underskriftstjänst så att det blir möjligt att signera dokument med flera olika e-legitimationer. Då lanseras en webbvariant av tjänsten som kan användas helt utan integration med organisationens verksamhetssystem. Senare under hösten lanseras även en API-variant.

Inera har länge erbjudit en lösning för elektroniska underskrifter. Den lösningen bygger helt på användning av SITHS eID och kräver anpassningar i det egna verksamhetssystemet och installation av nya komponenter i den egna driftsmiljön. För många kunder har det inneburit en för hög tröskel och många har också behov av att kunna signera med andra e-legitimationer.

För att möta önskemål från kommuner och regioner har Inera nu utökat den befintliga Underskriftstjänsten med två nya erbjudanden som gör det möjligt att skriva under dokument med andra privata e-legitimationer:

  • Underskriftstjänsten – Webb är en webbaserad lösning där dokument enkelt laddas upp och signeras via ett webbgränssnitt. Lösningen kräver ingen integration med organisationens verksamhetssystem.
  • Underskriftstjänsten – API gör det möjligt att efter en enklare integration skapa signeringsuppdrag direkt i det egna verksamhetssystemet.

Från och med den 5 september kommer det gå att beställa Underskriftstjänsten – Webb. Senare under hösten kommer även Underskriftstjänsten – API vara tillgänglig för beställning. Målsättningen är att det sker under oktober.

Till toppen av sidan