Priser för Ineras tjänster

Underskriftstjänsten

Tjänsten är valbar för kommuner.

Uppstartsavgift

Erbjudande Pris
Underskriftstjänsten – Bas 45 000 kr per anslutet system
Underskriftstjänsten – Webb 7 700 kr
Underskriftstjänsten – API 15 300 kr per anslutet system

Abonnemangsavgift

5 000 kr/år

Abonnemangsavgiften är densamma oavsett om kommunen nyttjar ett eller flera av erbjudandena Bas, Webb och API.

Transaktionsavgift

1,17 kr per transaktion med Bank-id eller Freja e-id. Som transaktion räknas inloggning eller underskrift.

Ingen avgift för transaktioner med SITHS eID.

Till toppen av sidan