Priser för Ineras tjänster

Underskriftstjänsten

Priset är baserat på hur många invånare som är folkbokförda i respektive kommun.
Observera att första gången din organisation beställer Underskriftstjänsten tecknar ni ett abonnemang som löper med oförändrad kostnad oavsett hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

Pris: 0,16 kr/inv/år
Anslutning per system: 45 000 kr

Till toppen av sidan