Aktuellt

Nya möjligheter att signera dokument digitalt

Med Ineras utvidgade underskriftstjänst går det att signera dokument med flera olika e-legitimationer. I september lanserades en webbvariant av tjänsten. Nu finns även en API-variant som gör det möjligt att enkelt skapa signeringsuppdrag direkt i det egna verksamhetssystemet. Möjligheten att signera med utländska e-legitimationer enligt eIDAS-förordningen ingår också.

Inera har länge erbjudit en lösning för elektroniska underskrifter som bygger helt på användning av SITHS eID som legitimeringsmetod. Den lösningen kräver anpassningar i det egna verksamhetssystemet och installation av nya komponenter i den egna driftsmiljön. För många kunder har det inneburit en för hög tröskel och många har också behov av att kunna signera med andra privata e-legitimationer. Kunderna har även uttryckt behov av att använda utländska legitimationer som följer EU-förordningen om e-legitimation, eIDAS, det som kallas för Foreign eID.

Därför har den befintliga Underskriftstjänsten utökats med två nya erbjudanden som gör det möjligt att skriva under dokument med flera olika e-legitimationer. I september lanserades Underskriftstjänsten – Webb som är en webbaserad lösning där dokument enkelt laddas upp och signeras via ett webbgränssnitt, med SITHS eID och privata e-legitimationer. Sedan 18 december går det även att beställa Underskriftstjänsten – API. Den lösningen gör det möjligt att efter en enklare integration skapa signeringsuppdrag direkt i det egna verksamhetssystemet. I denna nya version stöds även Foreign eID för att signera dokument.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan